Målgruppe

Basen er for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer som:

Læs mere om vores målgruppe ❯

Undervisning

Basen tilbyder grundskoleforløb 3.-10. klasse og ungdomsuddannelsen STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Læs mere om vores STU her ❯

Undervisningen har en høj faglig kvalitet og er individuelt tilrettelagt således, at alle elever modtager den undervisning, der imødekommer deres behov bedst muligt.

Basen Dagbehandlingstilbud tilbyder samtlige af folkeskolens fag med henblik på, at eleven tager folkeskolens prøver.

Læs mere om vores undervisning ❯

Behandling

Behandlingsarbejdet er baseret på et veldefineret behandlingsgrundlag, med udgangspunkt i den løsningsfokuserede tilgang, hvor vi opstiller konkrete faglige og personlige mål, som barnet/den unge og forældrene kan tage ejerskab over.

De behandlingsmetoder vi anvender, tager udgangspunkt i vores målgruppes udfordringer. Vi har en terapeutisk individualiseret tilgang, der bygger på en evidensbaseret teoretisk referenceramme; kognitiv, psykodynamisk, narrativ og systemisk.

Læs mere om behandling ❯

Basen STU

Basen STU

Læs også om Basen STU:
Uddannelse for unge med særlige behov www.basenstu.dk

På Basen er det muligt for både forældre, den unge samt sagsbehandler at komme på et uformelt se & hør besøg, for selv at vurdere om en visitationsprocedure skal igangsættes.

VISITATION

Har du som sagsbehandler eller UU-vejleder et barn/ung, som skal indskrives, bedes du henvende dig til direktøren eller vicedirektøren.

Efterfølgende sender sagsbehandleren relevante sagsakter. Basens psykologer/psykiater samt ledelse gennemlæser akterne, og udfærdiger visitationsudtalelse med vurdering af, om barnet/den unge kan profitere af at gå på Basen.

Kontakt os for yderligere information ❯

Behandling