Basen Skole og Dagbehandling

Tilbud til børn og unge med særlige udfordringer

Basen Taastrup

Om Basen Dagbehandling

Basen er et dagbehandlingstilbud med både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte for sårbare og udsatte børn og unge, med vanskeligheder indenfor bl.a. autisme, angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende vanskeligheder.

Basen har eksisteret siden 1996, og består af i alt 9 afdelinger for elever i 4. til 10. klasse, henholdsvis på Østerbro i København, i Taastrup, i Birkerød og i Odense.

Basens elever er alle normaltbegavede. De fleste af eleverne har gode kognitive evner, og størstedelen får en rigtig god afgangsprøve efter 9. eller 10. klasse. Eleverne har tidligere gået i den almene folkeskole/privatskole eller på specialskole. På Basen har vi et trygt miljø med meget færre elever og mange flere voksne end i den almene folkeskole, samt gode og trygge rammer – men ligner derudover enhver anden skole.

Mød nogle af medarbejderne på Basen og hør, hvad de synes er det helt særlige ved at arbejde på Basen.

Kursuskatalog 2023-24

Hent kursuskataloget fra Basen Kompetencecenter, hvor du kan læse om vores nye uddannelser, kurser og tilbud til professionelle.

Hent kursuskataloget her❯

Cases

Sofia på 10 år har autisme, OCD og angst. Hun har gået i folkeskole fra 0. til 3. klasse, men i 3. klasse havde hun en længere periode, hvor hun ikke kom i skole. I 4. klasse starter Sofia på Basen.

Læs mere ❯

Del indhold:

Målgrupper

Læs mere

Nyheder

Læs mere

Videnscenter

Læs mere

Mød Carl Emil, en tidligere elev på Basen Dagbehandling

Carl Emil har ADHD og startede på Basen Dagbehandling i 2012. Hør ham fortælle om hvordan det var at gå på Basen, hvor han fik de succesoplevelser i skolen, som han ikke tidligere havde oplevet.

I videoen møder du også Carl Emils mor, Susanne, som fortæller om hvordan Basen har hjulpet hendes søn, som nu studerer på Københavns Mediegymnasium.

VISITATION & INDSKRIVNING

Har du som sagsbehandler eller UU-vejleder et barn/ung, som skal indskrives, bedes du henvende dig til afdelingslederen på den pågældende afdeling. Du er også velkommen til at kontakte ledelsen eller Basens sekretær.

Elever visiteres til Basen dagbehandling gennem egen sagsbehandler og/eller den lokale PPR i den kommune man bor i. Vi optager elever løbende hele året, og tager imod børn og unge fra Fyn, hele hovedstadsområdet og region Sjælland.

Kontaktoplysninger finder du nederst på denne side ❯

Mød Basens medarbejdere

Mette Tellerup Larsen skolevægring og isolation

Mette Tellerup Larsen
Direktør

Henrik Thorning
Økonomi- og HR-chef

Malene Niemeier
Skolefaglig chef

Charlotte Simonsen
Afdelingsleder Basen KBH 1

Kristine Wulff-Dalsgaard
Afdelingsleder Basen KBH4

Lennart Frederiksen
Afdelingsleder Basen Birkerød

Jette Feddern
Afdelingsleder Basen Fyn

Lone Henriksen
Administrativ koordinator

På Basen er det muligt for både forældre, den unge samt sagsbehandler at komme på et uformelt se & hør besøg, for selv at vurdere om en visitationsprocedure skal igangsættes.


Basen Fyn i Odense

Basen tilbyder dagbehandling til børn og unge med særlige behov i København, Taastrup, Birkerød og Odense.