Basen Skole og Dagbehandling

Tilbud til børn og unge med særlige udfordringer

Læs mere om Basen
Kontakt Basen her

Om Basen Dagbehandling

Basen er et dagbehandlingstilbud med både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte for sårbare og udsatte børn og unge, med vanskeligheder indenfor bl.a. autisme, angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende vanskeligheder.

Basen har eksisteret siden 1996, og består af i alt 5 afdelinger for elever i 3. til 10. klasse samt et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelses-tilbud kaldet STU, henholdsvis på Østerbro i København og i Birkerød på Nordsjælland.

Basens elever er alle normaltbegavede. De fleste af eleverne har gode kognitive evner, og størstedelen får en rigtig god afgangsprøve efter 9. eller 10. klasse. Eleverne har alle tidligere gået i den almene folkeskole/privatskole eller på specialskole. På Basen har vi et trygt miljø med meget færre elever og mange flere voksne end i den almene folkeskole, samt gode og trygge rammer – men ligner derudover enhver anden skole.

Basen – Fordi alle er noget særligt!

Vi tror på dig! På Basen er troen på den enkelte elevs ressourcer og styrker i centrum. De elever som har en hverdag på Basen, har nemlig ikke altid oplevet at ressourcesynet og den enkeltes plads i fællesskabet har været i fokus. Men vi har alle behov for at være en del af nogle forpligtende fællesskaber, hvor vi kan give noget og få noget igen.

Flere af Basens elever kan nikke genkendende til en skolegang, hvor den enkeltes udfordringer har ført til et mere og mere isoleret liv. På Basen tror vi på at dagen bliver bedre hvis du er her, end hvis du ikke er her. Du hører til her, har din plads her, og der er voksne som reagerer med det samme, hvis du er en time forsinket. Vi arbejder hver eneste dag på at du skal føle dig som en væsentlig del af det daglige fællesskab på Basen.

Læs mere om Basen Dagbehandling

Hvad er dagbehandling

Dagbehandling er for børn og unge med særlige behov, hvis udfordringer betyder at de ikke kan indgå i almenskolen.

Dagbehandling handler bl.a. om at hjælpe eleverne til at udvikle strategier til at tackle og håndtere deres individuelle udfordringer, i et tempo som er tilpasset den enkelte.

Et dagbehandlingstilbud som Basen følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven i forhold til antal undervisningstimer, hvad eleverne skal undervises i mv., dog under individuel hensynstagen til den enkelte elev.

Læs mere om dagbehandling ❯

Cases

Sofia på 10 år har autisme, OCD og angst. Hun har gået i folkeskole fra 0. til 3. klasse, men i 3. klasse havde hun en længere periode, hvor hun ikke kom i skole. Sofia starter på Basen i 4. klasse og i begyndelsen har hun meget svært ved at komme i skole og ved at skulle sige farvel til sin mor og far.

Læs mere ❯

Målgrupper

Læs mere

Nyheder

Læs mere

Kompetencecenter

Læs mere

Mød Carl Emil, en tidligere elev på Basen Dagbehandling

Carl Emil har ADHD og startede på Basen Dagbehandling i 2012. Hør ham fortælle om hvordan det var at gå på Basen, hvor han fik de succesoplevelser i skolen, som han ikke tidligere havde oplevet og hvor eleverne åbenbart er noget sødere, end i den almene folkeskole.

I videoen møder du også Carl Emils mor, Susanne, som fortæller om hvordan Basen har hjulpet hendes søn, som nu studerer på Københavns Mediegymnasium.

VISITATION & INDSKRIVNING

Har du som sagsbehandler eller UU-vejleder et barn/ung, som skal indskrives, bedes du henvende dig til afdelingslederen på den pågældende afdeling. Du er også velkommen til at kontakte ledelsen eller Basens sekretær.

Elever visiteres til Basen dagbehandling gennem egen sagsbehandler og/eller den lokale PPR i den kommune man bor i. Vi optager elever løbende hele året, og tager imod børn og unge fra hele hovedstadsområdet og region Sjælland.

Kontaktoplysninger finder du nederst på denne side ❯

Behandling

Mød Basens personale

Mette Tellerup Larsen skolevægring og isolation

Mette Tellerup Larsen
Direktør

Jacob Guldager Søe

Jacob Guldager Søe
Vicedirektør

Nadia Kræmer Lützhøft
Afdelingsleder

Jonas Kornerup-Koch
Afdelingsleder

Eva Wilkinson
Afdelingsleder

Kate Svendsen
Afdelingsleder

Mette Munkholm Madsen
Afdelingsleder

Michella Kohls Kruse
Sekretær

Se alle Basens medarbejdere

På Basen er det muligt for både forældre, den unge samt sagsbehandler at komme på et uformelt se & hør besøg, for selv at vurdere om en visitationsprocedure skal igangsættes.

Basen STU

Basen STU

Læs også om Basen STU:
Uddannelse for unge med særlige behov www.basenstu.dk