Basen Skole og Dagbehandling

Tilbud til børn og unge med særlige udfordringer

Læs mere om Basen
Kontakt Basen her
Basen er VISO-leverandør

Fakta om DLF’s blokade mod Basen

Vi anser DLF’s blokade mod Basen, som en intern tvist om grænsedragning mellem to fagforbund; SL og DLF.

Vi har siden sommeren 2018 haft overenskomst med SL, der omfatter alle vores medarbejdere, da vores arbejde primært har et behandlingsmæssigt/socialpædagogisk fokus. Elever visiteres til Basen via sagsbehandleren på baggrund af Serviceloven.

Vores pladser financierers med 53% fra socialforvaltningen og 47% fra PPR/Skoleforvaltningen. Såfremt en elevs primære behov er specialundervisning, er Basen ikke den korrekte placering. For vores elever er det primært et behandlingsmiljø, hvor der også undervises blandt andre aktiviteter.

DLF anerkender ikke dagbehandlingsområdets definition af behandling, og de ser det som en del af det udvidede undervisningsbegreb. Vi vægter dog meget vores behandlingsmæssige tilgange, og at vi netop er, og kan, noget helt andet, og meget mere end en specialskole e. lign.

Det er størstedelen af dagbehandlingsområdet i København og Frederiksberg, som DLF har blokeret, så vi opfatter det mest som en manglende forståelse for dagbehandlingsområdet; en hybrid mellem social- og skoleområdet. På Basen mener vi at vi er korrekt placeret hos SL, og er glade for at have ordnede forhold for alle vores medarbejdere.

Såfremt du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Om Basen Dagbehandling

Basen er et dagbehandlingstilbud med både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte for sårbare og udsatte børn og unge, med vanskeligheder indenfor bl.a. autisme, angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende vanskeligheder.

Basen har eksisteret siden 1996, og består af i alt 5 afdelinger for elever i 3. til 10. klasse samt et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelses-tilbud kaldet STU, henholdsvis på Østerbro i København og i Birkerød på Nordsjælland.

Basens elever er alle normaltbegavede. De fleste af eleverne har gode kognitive evner, og størstedelen får en rigtig god afgangsprøve efter 9. eller 10. klasse. Eleverne har alle tidligere gået i den almene folkeskole/privatskole eller på specialskole. På Basen har vi et trygt miljø med meget færre elever og mange flere voksne end i den almene folkeskole, samt gode og trygge rammer – men ligner derudover enhver anden skole.

Basen er organiseret som en selvejende fond

Basen er organiseret som en selvejende, nonprofit fond med en professionel, faglig bestyrelse. Vores priser afspejler vores faktiske udgifter, som sikrer en høj kvalitet.

Som socialøkonomisk virksomhed er det vores holdning på Basen, at kommunale midler skal bruges på at skabe de bedst mulige vilkår for børn og unge. Såfremt Basen har økonomisk overskud et år, reinvesteres dette overskud i børnene/de unge og vores behandlingsindsats det efterfølgende år.

Læs mere om Basen Dagbehandling

Hvad er dagbehandling

Dagbehandling er for børn og unge med særlige behov, hvis udfordringer betyder at de ikke kan indgå i almenskolen.

Dagbehandling handler bl.a. om at hjælpe eleverne til at udvikle strategier til at tackle og håndtere deres individuelle udfordringer, i et tempo som er tilpasset den enkelte.

Et dagbehandlingstilbud som Basen følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven i forhold til antal undervisningstimer, hvad eleverne skal undervises i mv., dog under individuel hensynstagen til den enkelte elev.

Læs mere om dagbehandling ❯

Cases

Sofia på 10 år har autisme, OCD og angst. Hun har gået i folkeskole fra 0. til 3. klasse, men i 3. klasse havde hun en længere periode, hvor hun ikke kom i skole. Sofia starter på Basen i 4. klasse og i begyndelsen har hun meget svært ved at komme i skole og ved at skulle sige farvel til sin mor og far.

Læs mere ❯

Del indhold:

Målgrupper

Læs mere

Nyheder

Læs mere

Kompetencecenter

Læs mere

Mød Carl Emil, en tidligere elev på Basen Dagbehandling

Carl Emil har ADHD og startede på Basen Dagbehandling i 2012. Hør ham fortælle om hvordan det var at gå på Basen, hvor han fik de succesoplevelser i skolen, som han ikke tidligere havde oplevet.

I videoen møder du også Carl Emils mor, Susanne, som fortæller om hvordan Basen har hjulpet hendes søn, som nu studerer på Københavns Mediegymnasium.

VISITATION & INDSKRIVNING

Har du som sagsbehandler eller UU-vejleder et barn/ung, som skal indskrives, bedes du henvende dig til afdelingslederen på den pågældende afdeling. Du er også velkommen til at kontakte ledelsen eller Basens sekretær.

Elever visiteres til Basen dagbehandling gennem egen sagsbehandler og/eller den lokale PPR i den kommune man bor i. Vi optager elever løbende hele året, og tager imod børn og unge fra Fyn, hele hovedstadsområdet og region Sjælland.

Kontaktoplysninger finder du nederst på denne side ❯

Mød Basens medarbejdere

Mette Tellerup Larsen skolevægring og isolation

Mette Tellerup Larsen
Direktør

Jacob Guldager Søe
Vicedirektør

Nadia Kræmer Lützhøft
Afdelingsleder Strandboulevarden

Gitte Lai Højmose
Afdelingsleder Carl Nielsens Allé

Patrick Bøtcher
Afdelingsleder Fyn

Sidsel Boysen
Afdelingsleder Birkerød

Jane Krüger
Sekretær

Michala Schlichter Jespersen
Sekretær Basen Nord

Se alle Basens medarbejdere

På Basen er det muligt for både forældre, den unge samt sagsbehandler at komme på et uformelt se & hør besøg, for selv at vurdere om en visitationsprocedure skal igangsættes.

Basen STU

Basen Nord i Birkerød

Læs også om Basen Nord
Dagbehandlingstilbud for børn & unge med særlige behov www.basennord.dk