Hvad er dagbehandling?

Dagbehandling er for børn og unge med særlige behov, hvis udfordringer betyder at de har brug for en specialiseret tilgang både socialt, personligt og fagligt, der ikke kan rummes i en almenskole eller specialskole.

Et dagbehandlingstilbud som Basen følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven i forhold til antal undervisningstimer, hvad eleverne skal undervises i mv., dog under individuel hensynstagen til den enkelte elev. Eleverne bliver altså undervist i fag som dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, fysik/kemi, naturfag, håndværk & design osv. af uddannede linjefagslærere, sideløbende med behandlingsindsatsen.

Dagbehandling på Basen er tilrettelagt miljøterapeutisk, hvilket betyder at behandlingen foregår i et særlig tilrettelagt miljø. Miljøet er systematisk og gennemtænkt ift. sociale, psykologiske og fysiske betingelser for at kunne imødekomme både individets og gruppens behov. Dette for at kunne fremme alles muligheder for læring, mestring og personligt ansvar. Dette for bl.a. at hjælpe eleverne til at udvikle strategier til at tackle og håndtere deres individuelle udfordringer, i et tempo som er tilpasset den enkelte. Dette kan f.eks. indebære at eleven hjælpes til at udvikle strategier til at indgå i sociale fællesskaber, til at håndtere individuelle udfordringer eller at komme tilbage til en hverdag hvor man fungerer i skolen.

En systematisk og gennemtænkt tilrettelæggelse af miljøets psykologiske, sociale og fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens behov. Hensigten med dette er at fremme deres muligheder for læring, mestring og personligt ansvar.

Et dagbehandlingstilbud er ikke en specialskole

Basen er et skole- og dagbehandlingstilbud med både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte for sårbare og udsatte børn og unge, med vanskeligheder indenfor bl.a. autisme, angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende vanskeligheder.

På Basen er der flere medarbejdere per elev end der er i folkeskoler og på specialskoler. Normeringen er som udgangspunkt én underviser til tre elever, og der er ligeledes færre elever i klasserne på Basen, end hvad der almindeligvis ses i en folkeskoleklasse. Miljøet på Basen er derfor roligt og trygt, og den enkelte elev kan få netop den hjælp, støtte og undervisning, som hun/han har behov for.

Psykologteamet

Vi har psykologer på alle vores afdelinger, men behandlingen skal ikke forstås som et terapeutisk forløb. Behandlingen indgår som en del af hverdagen på Basen: som en del af undervisningen, pauserne, de sociale aktiviteter, den understøttede undervisning, i samtalerne ved siden af undervisningen osv.

Psykologen kan varetage kortere samtaleforløb (3 – 5 gange) med elever, der har behov for dette, hvilket aftales ved visitationsmødet eller på et statusmøde. Er der behov for yderligere samtaleforløb, skal dette bevilges ekstra af kommune/sagsbehandler. Psykologen varetager af og til også forældreforløb, som ligeledes bevilges af kommunen/sagsbehandleren.

Psykologen på Basen indgår som en del af hverdagen på skolen. F.eks. er hun med til frokosten, hvor hun har mulighed for at tale med de unge, og lære dem at kende, i mere uformelle rammer. Hensigten hermed er at skabe et holistisk billede af eleven, som kan danne grundlag for videre rådgivning og sparring med elevens primærlærer omkring behandlingsarbejdet og behandlingsmål.

Læs mere om behandling ❯

Du kan læse mere om hvordan en skoledag kan se ud på Basen her ❯

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 9340 9053
Mail: mte@basen.dk

Del indhold: