Behandling

På Basen betragter vi behandling og undervisning som to uadskillelige elementer, der tilsammen medvirker til at skabe læring og udvikling for Basens elever og studerende. Behandlingen er bl.a. implementeret i undervisningen i form af en klar og entydig struktur, der har til formål at stressreducere og skabe tryghed og således optimere elevernes læring. På Basen udgør strukturen en hjørnesten i såvel undervisningen som behandlingen.

De behandlingsmetoder vi anvender, tager udgangspunkt i vores målgruppes udfordringer. Vi har en terapeutisk individualiseret tilgang, der bygger på en evidensbaseret teoretisk referenceramme; kognitiv, psykodynamisk, narrativ og systemisk.

Kognitiv terapi er implementeret med det formål at øge elevens psykosociale funktionsniveau og reducere social tilbagetrækning. Tilgangen baserer sig på grundtanken om, at der er en sammenhæng mellem tanker, følelser og adfærd og kropslige signaler.

Den psykodynamiske tilgang er implementeret ved, at Basen undersøger og tydeliggør hvorledes elevens opvækst og tidlige/løbende livserfaringer, er med til at danne struktur og form i elevens personlighed, tankemønstre, følelsesliv og reaktionsmønstre. Hensigten med at arbejde psykodynamisk er, at forbedre elevens livskvalitet og relation til andre.

Det narrative og systemiske er implementeret i den løsningsfokuserede tilgang (LØFT), som fremhæver elevens ressourcer, løsninger og positive mål, frem for at fokusere på problemer og begrænsninger i elevens liv. Basen betragter eleven, som en del af et system, hvor vi samskaber udvikling med eleven, det private og professionelle netværk.

For at kvalificere behandlingen benytter vi primært: BRIEF til at kortlægge de eksekutive funktioner, ABAS til at vurdere elevens adaptive adfærd og RIAS til at afdække og vurdere aktuelt kognitivt niveau.

Behandling

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 9340 9053
Mail: mte@basen.dk

Del indhold: