Skole for børn og unge med OCD

Hvad er OCD?

(Obsessive Compulsive Disorder)

OCD er en psykisk lidelse, hvor barnet/den unge oplever de samme tvangstanker og tvangshandlinger igen og igen. Man kan lide af OCD på mange forskellige niveauer; lige fra enkelte ritualer der kun en gang imellem vender tilbage, til OCD-tilstande hvor barnet/den unge er meget invalideret, og stort set alle døgnets vågne timer bruges på tvangshandlinger med særlige ritualer og handlinger.

OCD kan komme til udtryk både som tvangstanker, kaldet obsessioner, hvor tanker om f.eks. ulykker, katastrofer eller sygdom dukker op igen og igen. Det er tanker der er meget svære at modarbejde, og barnet/den unge er meget plaget af at tænke sådan. Tvangstanker kan også være kombineret med tvangshandlinger, kompulsioner, og ritualer. Det er ritualer og handlinger som barnet/den unge oplever at han/hun skal gøre, for ellers vil der ske noget helt forfærdeligt, enten med en selv eller ens familie. Handlingerne skal ofte udføres efter et helt bestemt mønster, og udføres ofte på baggrund af tvangstanker.

Børn og unge med OCD kan have mange forskellige tvangshandlinger, det kan ofte være forbundet med vaske- eller rengøringsritualer, og kan være knyttet til tanker om sygdom, bakterier eller andet. Det kan også være at man skal tjekke noget igen og igen, holde øje med noget bestemt, på bestemte tidspunkter, tælle en bestemt talrække, sørge for at nogle ting står i en helt bestemt rækkefølge eller andet. Noget af det væsentligste ift. børn og unge med OCD er, at de er fuldt bevidste om at de har disse tanker. OCD kan udelukkende diagnosticeres på baggrund af barnet/den unges adfærd.

Der kan ikke foretages hjernescanninger eller andre fysiologiske prøver, der kan indikere at der er tale om OCD. Psykiatrien kan anvende skemaer så som Leyton Obsessional Inventory, hvor barnet/den unge skal svare på spørgsmål som; ” Føler du ofte, at du skal gøre bestemt ting, selvom du ved, at det ikke er nødvendigt?” “Har du tanker eller ord, som hele tiden vender tilbage i dit hoved?” “Føler du nogle gange, at det er ødelagt for dig, hvis noget er blevet rørt ved eller brugt af andre?” “Tænker du tit på om du er ren nok?” O.lign spørgsmål.

Sådan forstår Basen OCD hos børn og unge.

På Basen arbejder vi dagligt på at stressreducere og skabe et trygt og forudsigeligt læringsmiljø for børn og unge med OCD. I det diagnosesystem, man benytter i USA, DSM-IV, er OCD kategoriseret som en egentlig angstlidelse. I det europæiske diagnosesystem, ICD-10, er OCD en separat diagnose. Men mange der lider af OCD, har også angstsymptomer. Der er også mange børn og unge der har OCD, der ikke har angstsymptomer. De fleste oplever angst når de forsøger at modsætte sig udførelsen af ritualerne. Der er også forskel på hvor tidligt man kan diagnosticere hhv. angst og OCD. OCD diagnosticeres ofte tidligere end angst. Desuden virker angstdæmpende medicin som regel ikke på børn og unge med OCD, da OCD er en stresstilstand.

Ved at have fokus på at skabe en så rolig og overskuelig hverdag som muligt, vil eleverne efter en periode opleve at stressniveauet falder og de gradvist kan få ro og overskud til at arbejde på deres egen udvikling. Børn og unge der lider af OCD i moderat til svær tilstand, er ofte meget plagede af denne tilstand og er selv meget bevidste om det. Ofte har de i en længere periode brugt meget energi på at skjule deres ritualer for familien, og såvel ritualerne, som det at skulle skjule dette, betyder ofte at det fylder utroligt meget i barnets/den unges liv. I mange tilfælde er den nærmeste familie opmærksomme på ritualerne og omfanget heraf, og kan i nogle tilfælde være medvirkende til at fastholde disse rutiner. Eksempelvis kan den øvrige familie indrette deres hverdag efter den OCD-ramte, som f.eks. kan komme til at styre hvordan alle familiemedlemmerne spiser, hvordan der skal gøre rent eller andet. Det er helt naturligt, at man som forældre forsøger at lindre barnets smerte ved at indgå i disse ritualer, og som oftest er det noget man ikke selv kan ændre eller komme ud af igen. Derfor betragter Basen et meget tæt forældresamarbejde som helt afgørende for at kunne skabe udvikling og lindring for disse børn og unge.

Hvordan arbejder Basen med OCD hos børn og unge?

På Basen er vi optagede af at give barnet/den unge oplevelsen af at kunne gå i skole og opretholde en hverdag med skolegang, med læring ift. faglighed, således at eleven på sigt kan tage folkeskolens prøve. Vi er på samme tid optagede af at eleven udvikler en bevidsthed ift. selvindsigt om egne ressourcer og udfordringer, for derved at kunne udvikle hensigtsmæssige læringsstrategier. Ved at have fokus på alt det der virker og fungerer istedet for at fokusere på konsekvenserne af OCD’en, men derimod forstørre de øjeblikke, hvor den ikke er til stede/eller dominerer, får eleven en styrket oplevelse af sig selv, som en person der også er meget andet og kan meget andet. Dette giver over tid en styrket selvforståelse og en øget selvtillid til at turde udfordre de ritualer og mønstre, der igennem længere tid har været dominerende for elevens liv. Den metodemæssige tænkning der ligger til grund for dette er LØFT, løsningsfokuseret tilgang, hvor vi ser på det der virker og gør mere af det.

På Basen er vi optagede af kognitiv adfærdsterapi ift. børn og unge med angst, depression og OCD. Vi anvender kognitiv adfærdsterapi som en metode til at arbejde med at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Det kan f.eks. være ved brug af et skema for hvor mange gange man skal vaske hænder i skoletiden, samt eksponering hvor vi arbejder med udsættelse eller forkortelse af ritualerne. Eleverne oplever gradvist at de kan overkomme dette, og kan sætte andre mere hensigtsmæssige handlinger i stedet.  I den kognitive terapi arbejder vi primært med elevens tænkning, og undersøger sammen med eleven sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

Behandling af OCD med komorbide tilstande

OCD & ASF

Nogle elever med OCD er også diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser. For nogle af disse elever er det hensigtsmæssigt med kognitiv adfærdsterapi; nogle kan have svært ved at perspektivere mentalt, og nogle kan have vanskeligt ved at leve sig ind i andres følelser og handlinger. Nogle gange vil modstanden mod tvangstankerne være mindre udtalt når OCD optræder sammen med ASF.

OCD & depression

OCD kan ofte optræde sammen med depression/depressive tilstande. Børn og unge kan ofte blive meget triste og depressive ved at have svære OCD-symptomer. Kognitiv terapi er ret virkningsfuldt for denne gruppe af elever, og kan medvirke til at aflaste eleven ift. skolearbejde, sociale forpligtelser osv. Ved svær OCD & depression anbefales ofte medicinering.

OCD & Angst

Ofte kan OCD ses sammen med abnorm separationsangst, generaliseret angst eller panikangst. Der er god evidens for at kognitiv adfærdsterapi i form af Cool Kids, Chilled og tilsvarende forløb, samt individuel og familiebehandling har en positiv effekt på børn og unge med OCD og Angst.

Børn og unge med OCD

Har dit barn OCD?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig og dit barn videre.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 9340 9053
Mail: mte@basen.dk

Basen er et selvejende skole- og dagbehandlingstilbud, med afdelinger på Østerbro i København, i Birkerød på Nordsjælland og i Odense på Fyn.

Læs mere om vores afdeling i Odense på Fyn.

Del indhold: