FAQ

Er Basen en privat skole?

Ja, Basen er organiseret som en selvejende fond, og er ikke en kommunal skole/dagbehandlingsinstitution. Basen har en rammekontrakt med Københavns Kommune og er således kvalitetsgodkendt til at drive skole/dagbehandling.

Kan jeg bare selv indmelde mit barn på Basen, ligesom på en anden privat skole?

Nej, det kan man desværre ikke. Som forældre er man altid meget velkommen til at komme på besøg og se om Basen kunne være en god mulighed for ens barn. Efterfølgende skal visitationen varetages af den kommune man bor i. Det kan være såvel sagsbehandleren fra Socialforvaltningen eller skolepsykologen fra PPR i den kommune man bor i (fra 0.-10. klasse) eller UU-vejlederen hvis det er vores STU.

Skal man selv betale noget?

I udgangspunktet nej. Vi oplever ikke at nogen af vores forældre skal betale for deres barns skolegang på Basen. Lovgrundlaget for skole/dagbehandling er Folkeskoleloven ift. undervisning på skoleområdet – i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 5 samt Serviceloven ift. behandlingsindsatsen, § 52, stk. 3. Kommunen kan i særlige tilfælde pålægge forældrene en mindre egenbetaling.

Mit barn er nervøs for, at de elever der er på Basen har mange problemer og udfordringer?

Basens elever er alle normaltbegavede. De fleste af eleverne har meget gode kognitive evner og størstedelen får en rigtig god afgangsprøve efter 9. eller 10. klasse. Eleverne har alle gået i den almene folkeskole/privatskole. Vores miljø er mindre med meget færre elever og mange flere voksne, samt rigtig gode rammer –  men ligner derudover enhver anden skole.

Jeg ved ikke om det er skole/dagbehandling, specialskole eller et helt 3. tilbud der vil være det rigtige for mit barn. Hvad kan jeg gøre ved det?

Basen er i lighed med andre skole/dagbehandlingstilbud en dyr foranstaltning for kommunen. Med andre ord vil dit barn ikke blive indskrevet, hvis ikke han/hun har det behov. For at finde ud af om vores skole/dagbehandling er for lidt eller for meget – så kom og besøg os, og tag en helt uforpligtende samtale med os omkring det du står i – måske kan vi guide og vejlede dig om andre tilbud, hvis ikke Basen er det rigtige for dit barn.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mte@basen.dk

Vicedirektør Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Del indhold: