FAQ

Er Basen en privat skole?

Ja og nej. Basen er ikke en privat grundskole, der erstatter den kommunale folkeskole. Basen er et privat dagbehandlingstilbud, der også indeholder undervisning, men er funderet i en behandlingsmæssig tilgang. Vi er organiseret som en selvejende, nonprofit fond og er ikke en kommunal instans. Behandlingsindsatsen kvalitetssikres af socialtilsynet og der føres undervisningstilsyn af den kommune hvori tilbuddet er placeret.

Kan man selv indmelde sit barn på Basen?

Nej, det kan man desværre ikke. Selve visitationen varetages af den kommune man bor i, fx af den kommunale sagsbehandler – ofte i samarbejde med skolepsykologen fra PPR. Man er dog altid meget velkommen til at komme på besøg og se om Basen kunne være en god mulighed for ens barn.

Skal man selv betale noget?

Nej, man skal ikke selv betale for sit barns skolegang på Basen. Lovgrundlaget for skole/dagbehandling er folkeskoleloven ift. undervisning på skoleområdet – i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 5 samt serviceloven ift. behandlingsindsatsen, § 52, stk. 3.

Har eleverne på Basen mange problemer og udfordringer?

De fleste af Basens elever er normaltbegavede og har gode kognitive evner. Mange har tidligere gået i den almene folkeskole/privatskole, og størstedelen får en rigtig god afgangsprøve efter 9. eller 10. klasse. På Basen er der god plads til den enkelte elev og vi har færre elever og mange flere voksne samt rigtig gode og rolige rammer.

Jeg ved ikke om det er skole/dagbehandling, specialskole eller et helt 3. tilbud, der vil være det rigtige for mit barn. Hvordan finder jeg ud af det?

Basen er i lighed med andre skole/dagbehandlingstilbud en dyr foranstaltning for kommunen. Med andre ord vil dit barn ikke blive indskrevet, hvis ikke han/hun har det behov. For at finde ud af om vores skole/dagbehandling er for lidt eller for meget – så kom og besøg os, og tag en helt uforpligtende samtale med os omkring det du står i – måske kan vi guide og vejlede dig om andre tilbud, hvis ikke Basen er det rigtige for dit barn.

Hvordan ser de overenskomstmæssige forhold ud for Basen?

Vi har siden sommeren 2018 haft overenskomst med SL, der omfatter alle vores medarbejdere. 

Vores arbejde har primært et behandlingsmæssigt/socialpædagogisk fokus. Elever visiteres til Basen via sagsbehandleren på baggrund af Serviceloven, med udgangspunkt i barnets behandlingsbehov. Elever i specialskoler/specialklasserækker visiteres via PPR med udgangspunkt i barnets specialundervisningsbehov. 

Vores pladser financierers med 53% fra socialforvaltningen og 47% fra PPR/Skoleforvaltningen. Såfremt en elevs primære behov er specialundervisning, er Basen ikke den korrekte placering. For vores elever er det primært et behandlingsmiljø, hvor der også undervises blandt andre aktiviteter. Vores betegnelse jfr. vores rammekontrakt med 18 kommuner er: Dagbehandlingstilbud. Det er udelukkende tilbud med overenskomstlignende vilkår eller tilbud, der har en overenskomst som vi har, der kan komme i betragtning til en sådan rammekontrakt. Vi samarbejder pt. med 26 forskellige kommuner. Basen er VISO-leverandør og leverer landsdækkende specialrådgivning i komplicerede sager indenfor 3 målgrupper; børn og unge med autisme, opmærksomhedsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder. 

DLF anerkender ikke dagbehandlingsområdets definition af behandling, og de ser det som en del af det udvidede undervisningsbegreb. Vi vægter dog meget vores behandlingsmæssige tilgange, og at vi netop er, og kan, noget helt andet, og meget mere end en specialskole e. lign. Vi har psykologer og psykiatere ansat og alle vores medarbejdere er ansat som behandler/underviser.  Det er størstedelen af dagbehandlingsområdet i København og Frederiksberg, som DLF har blokeret, så vi opfatter det mest som en manglende forståelse for dagbehandlingsområdet: hvor vi ikke er en specialskole, men en dagbehandlingsskole; som er hybrid mellem social- og skoleområdet. På Basen mener vi at vi er korrekt placeret hos SL. Vi anser DLF’s blokade mod Basen, som en intern tvist om grænsedragning mellem to fagforbund; SL og DLF. Basen forhandler pt. med DLF og vi forsøger at opnå en overenskomst. 

Basen er organiseret som en non-profil selvejende fond, med en faglig bestyrelse. Alle midler anvendes til de børn og unge vi arbejder med.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 9340 9053
Mail: mte@basen.dk

Del indhold: