Cases

Tre elever på Basen

SOFIA 10 år

Sofia har autismespektrumforstyrrelser, OCD og angst. Hun har gået i folkeskole fra 0. til 3. klasse, men i 3. klasse havde hun en længere periode, hvor hun ikke kom i skole.
Sofia starter på Basen i 4. klasse og i begyndelsen har hun meget svært ved at komme i skole og sige farvel til sin mor og far. Hun græder og reagerer med angst, når forældrene afleverer hende om morgenen.
Fra starten gør Basen meget ud af at skabe en tydelig struktur i Sofias skoledag. Hun har et individuelt dagsskema som viser, hvem der modtager hende om morgenen, hvad hun skal undervises i og hvilke voksne og børn, hun skal være sammen med i løbet af dagen. Det giver hende tryghed at vide præcist, hvad der skal ske hver dag.
Basen har et tæt samarbejde med Sofias forældre, som bl.a. bliver ringet op efter aflevering for at få bekræftet, at Sofia er faldet til ro. Forældrene har også samtaler med Basens psykolog og lærere.
Efter 4 måneder bliver det nemmere for Sofia at komme i skole. Hun kan stadigvæk have dage, hvor det er svært at sige farvel, men der går længere tid imellem og når hun har sagt farvel til mor og far, går der kun få minutter, før Sofia er glad igen og er parat til skoledagen. Sofia spørger jævnligt om, hun må få lov at være i skolens klubtilbud efter skoletid for at lege med sine klassekammerater og deltage i fælles aktiviteter. Næste skridt er, at Sofia selv kan tage i skole. Det vil give hende en større oplevelse af selvstændighed og ansvar i sin hverdag.

ANDREAS 17 ÅR

Andreas er depressiv og har angst. Han har gået i almindelig folkeskole indtil 6. klasse, hvorefter hans fravær steg stødt. I 8. klasse kom Andreas slet ikke i skole eller udenfor hjemmet, bortset fra små ture med hunden.
I starten af skoleåret kontaktes Basen af kommunen, for at få hjælp til at Andreas kan gennemføre 9. klasse. Først foregår arbejdet med Andreas hjemme hos ham. Her har Basen screeningssamtaler med Andreas med fokus på at skabe en god relation. Han får også behandlingssamtaler med henblik på fremtidig intervention og han bliver undervist. Først er Andreas afvisende i kontakten, han undgår øjenkontakt og siger ikke meget. Efter to måneders intensivt relations- og motivationsarbejde lykkes det at motivere Andreas til at komme på Basen Skole to til tre gange om ugen, når de andre elever er gået hjem. Den tredje måned begynder han at komme dagligt på Basen mellem kl. 10 og kl. 13, med mulighed for at sidde i sit eget rum. Efter fire måneder er Andreas oppe på fuldt skema, fraværet er minimalt og han er fagligt engageret i undervisningen. Han har desuden, gennem kognitiv terapi hos Basens medarbejdere, lært strategier for, hvordan han kan håndtere sin angst. Nu – to år senere – har Andreas afsluttet folkeskolens 10. klasse og går på Basen STU, hvor han tager Hf-enkeltfag.

MALTE 16 ÅR

Malte har aspergers syndrom og en god logisk sans, men kan have svært ved at koncentrere sig om undervisningen. Han gik i almindelig folkeskole, inden han kom til Basen Skole, men havde det meget svært. Han trak sig socialt og kunne heller ikke deltage i undervisningen hvis der var ændringer i skemaet, og fik derfor meget fravær.
Da Malte starter på Basen i midten af 7. klasse går opstarten primært ud på, at vænne Malte til at komme på skolen og tilpasse det faglige fokus til hans interesser, for derved at øge hans motivation. Malte arbejder detaljeorienteret og opfatter de fleste ting meget konkret. Det giver ham en stor fordel, når han spiller computerspil og laver computergrafik i sin fritid. Til hverdag og i socialt samvær med andre, kan det være en udfordring at tænke så konkret. Malte kan have svært ved at forstå andres hensigter, han tager ting meget bogstaveligt og synes at det er svært at se mening og helhed i tingene. Han får derfor nogle redskaber til at aflæse og tale med andre samt til at være med i det sociale. Han har også lært at fortælle sine omgivelser, når han begynder at få det svært og at bede om hjælp i god tid.
I undervisningen har Malte behov for at få forklaret tydeligt, hvad han skal arbejde med, hvad målet med skolearbejdet er og hvordan han skal nå dette mål. Han har altid en fast plan, så han ved, hvad han skal gøre.
Malte er nu i gang med 10. klasse på Basen og har planer for sin fremtid. Efter sommerferien vil han enten på et gymnasium, som har en linje særligt for unge med autisme/aspergers syndrom eller på teknisk skole og uddanne sig inden for et computerteknisk håndværk.

Mette Tellerup Larsen skolevægring og isolation

Ring til mig og lad os få en snak om hvad Basen kan gøre for netop dit barn.

Direktør Mette Tellerup Larsen.
Telefon 9340 9053

Målgrupper

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen administration
T 3929 6767
M info@basen.dk

Del indhold: