Hvordan kan en skoledag på Basen se ud?

Eleverne møder ind på skolen mellem kl. 8.00 og 8.15. I dette tidsrum afholder underviserne det daglige morgenmøde i personalerummet, hvilket betyder at eleverne i ro og mag kan finde sig til rette i deres klasselokaler. Dette tidsrum bruger eleverne måske på at sidde med deres computere, en bog, et puslespil eller strikketøj. Måske mødes de med deres kammerater i et af Basens ungemiljøer, laver sig en kop te i kantinen eller nyder roen i et af Basens stillerum, inden dagen går i gang.

Kl. 8.15 mødes eleverne af deres undervisere, der ønsker dem godmorgen og følger dem ind i klasserne. De første 15 minutter af undervisningen er der morgenmøde, hvor eleverne forberedes på dagens program, eventuelle ændringer dertil og hver enkelt elev laver en skalering af sin morgen og sit humør/sindstilstand. Skaleringen er en vigtig del af behandlingen og den fælles psykoedukation, og danner ofte grundlag for hvordan vi kan gribe og støtte den enkelte elev, den pågældende dag. Vi oplever ofte at vores elever justerer deres adfærd i forhold til hinanden, og med morgenmødets skaleringer behøver eleverne ikke bruge energi på at gætte hinandens humør eller sindstilstande.

Hver lektion er af 45 minutters varighed, og mellem de forskellige lektioner har eleverne en pause. I pauserne tilbydes forskellige aktiviteter, f.eks. en gåtur, et måltid, at spille et spil, forskellige kreative aktiviteter og lignende. Der er også plads til at man kan tage en pause, hvor man får lov at være alene på sin plads i klassen eller et stillerum, og bruge lidt tid på sin telefon eller computer, lægge et puslespil, læse i en bog eller lave noget andet, hvis man har behov for det. Al undervisning og pauser tilpasses den enkelte elevs behov.

Hver dag kl. 12.00 spiser elever og undervisere en sund frokost sammen i den fælles kantine. Frokostmåltidet er varieret efter årstiden, og består typisk af en varm ret og salat, tilberedt af Basens kok, og er gratis for alle elever.

Almindeligvis starter skoledagen kl. 8.15 og slutter kl. 15.45. Nogle af vores elever har dog individuelle skemaer, og nogle har individuelle aftaler omkring mødetider.

På Basen arbejder vi på at skabe et mobbefrit børne- ungemiljø

Forældresamarbejde

Sociale aktiviteter og arrangementer

På Basen vægter vi det sociale sammenhold meget højt, og vi øver det at være sociale sammen. Det gør vi bl.a. ved at tage på ture ud af huset eller ved at holde overnatnings- eller gamer-arrangementer, pizzaaftener og lignende aktiviteter på skolen, samt en årlig lejrskole.

Del indhold: