Basen Fyn – Ny dagbehandlingsafdeling i Odense

I forbindelse med åbningen af vores nye afdeling i Odense på Fyn, inviterer Basen til fysiske og virtuelle informationsmøder. Her kan såvel samarbejdspartnere som forældre og pårørende høre mere om Basen, vores målgruppe og tilbud til børn og unge med særlige behov.

Grundet den nuværende coronasituation, har vi besluttet at afholde flere informationsmøder, hvor vi med god afstand får mulighed for at hilse på hinanden, og I får mulighed for at se og høre om Basen og vores nye afdeling i Odense.

Invitation til informationsmøder

For samarbejdspartnere, på Thulevej 8, 5210 Odense NV
Tirsdag den 2. juni kl. 10.00 – 11.00 eller 13.00 – 14.00

For samarbejdspartnere via Zoom
Onsdag den 27. maj kl. 10.00 – 11.00
Torsdag den 4. juni kl. 10.00 – 11.00

For forældre og pårørende via Zoom
Onsdag den 20. maj kl. 16.00 – 17.00
Tirsdag den 26. maj kl. 15.00 – 16.00

Deltagelse i informationsmøderne kræver forudgående tilmelding til Anne Louise Holck alh@basen.dk senest 2 dage inden mødet afholdes.

Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup LarsenDirektør
+45 2730 4982
mte@basen.dk
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager SøeVicedirektør
+45 2689 6767
jgu@basen.dk

Basen Fyn Dagbehandling, Thulevej 8, 5210 Odense NV

Basen har tilbudt skole- og dagbehandling til børn og unge med særlige behov siden 1996. Basens dagbehandlingstilbud udgør et alternativ til den almene folkeskole, og indeholder både undervisning og behandling for sårbare og udsatte børn og unge.

Vores målgruppe er normalt til højtbegavede børn og unge med forskellige vanskeligheder så som autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, OCD, ADHD, spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd, skolevægrings- og isolationsproblematikker samt andre psykiske vanskeligheder og komorbiditet.

Basen er organiseret som en nonprofit, selvejende fond og består af i alt 6 afdelinger for elever i 3. til 10. klasse samt et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelses-tilbud kaldet STU, henholdsvis på Østerbro i København, i Birkerød i Nordsjælland og vores nye afdeling i Odense på Fyn.

Om Basen Fyn

Grundet en stor efterspørgsel af vores kompetencer og ydelser, særligt på Fyn, åbner vi en ny afdeling i Odense pr. 1. august 2020. Afdelingen ligger centralt i Tarup på Thulevej 8, 5210 Odense NV og vil indledningsvist tage imod elever på 6., 7. og 8. klassetrin.

Eleverne på Basen modtager undervisning i mindre grupper, hvorved læringsmiljøet bliver mere overskueligt og trygt for den enkelte elev, og mere intensivt end på specialskolerne. Behandlingen er implementeret i læringsmiljøet og i tilgangen til den enkelte elev, og er sammen med et tæt forældresamarbejde en forudsætning for at skabe udviklingsmuligheder for eleverne.

Læringsmiljøet på Basen er struktureret, trygt og tydeligt, og eleverne får muligheder for at udvikle kundskaber og færdigheder såvel fagligt, socialt og personligt. På Basen faciliterer vi et behandlingsmiljø, hvor elever og studerende udvikler strategier, som gør dem bedre i stand til at håndtere deres individuelle udfordringer og mestre deres eget liv.

Du kan læse mere om Basen, vores målgrupper, visitation & indskrivning, undervisning, behandling og meget mere her på vores hjemmeside.

Patrick Bøtcher
Patrick BøtcherAfdelingsleder
+45 2548 0375
pbo@basen.dk

Adresse til Basen Fyn Dagbehandling

Thulevej 8
5210 Odense NV
CVR nr.: 26526205

Kontakt
Afdelingsleder Patrick Bøtcher
T 2548 0375
E pbo@basen.dk

Direktør Mette Tellerup Larsen
T 2730 4982
E mte@basen.dk

Vicedirektør Jacob Guldager
T 2689 6767
E jgu@basen.dk