Basen er VISO-leverandør

Som godkendt VISO-leverandør for Socialstyrelsen, yder Basen specialrådgivning og psykologiske udredninger i hele landet, på de mest specialiserede sager på børne-, social- og specialundervisningsområdet. Det gør vi indenfor målgrupperne autismespektrumforstyrrelser, svære og komplekse psykiske vanskeligheder samt opmærksomhedsforstyrrelser. Basen deltager ligeledes i VISO’s særlige udviklings- og opkvalificeringsforløb vedrørende bekymrende skolefravær/skolevægring.

VISO’s centrale enhed er placeret i Odense under Socialstyrelsen. De har indgået kontrakter med et netværk af leverandører, som råder over de specialister, der vurderes at have nogle af de bedste faglige kompetencer inden for specialrådgivning og udredning på det sociale område. Der er lagt særlig vægt på specialisternes specialiserede viden og erfaring med målgruppen og med metoder, værktøjer og udredningsmetoder.

Om VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. Organisatorisk er VISO placeret under Socialstyrelsen.​​ VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet. Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådgivning og udredning gennem VISO er gratis

Læs mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside.

Skræddersyede kurser og uddannelser

Vores VISO-specialister indgår i Basens kompetencecenter hvor de bl.a. tilbyder skræddersyede kurser og uddannelser til medarbejdere og personalegrupper, der arbejder med børn og unge med særlige vanskeligheder.

Modtag nyhedsmail

Få info om nuværende og kommende kurser.


Hent kursuskatalog

Læs om vores kurser og uddannelser her.


Hent kursusoversigt her

Basens VISO-specialister

Marie Falck Hansen
Psykolog og VISO-specialist

Mette Tellerup Larsen

Mette Tellerup Larsen
Direktør og VISO-specialist

Stine Bleeg Stenderup
Psykolog og VISO-specialist

Iben Seier Hass
Behandler/underviser og VISO-specialist

Kasper Ewald
Behandler/underviser og VISO-specialist

Anni Elmgreen
Psykolog og VISO-specialist

Jacob Emil Licht
Psykolog og VISO-specialist

Louise Filholm Kjærgaard
Psykolog og VISO-specialist