Målgrupper

Basen Dagbehandling har eksisteret siden 1996. Siden vi første gang slog dørene op for vores dagbehandlingstilbud, for børn og unge med særlige behov, har vi oplevet at målgruppen gradvist har ændret sig. For 12 år siden havde vi primært børn og unge med en mere udadreagerende adfærd; AKT-elever, ADHD og lignende vanskeligheder. I løbet af de seneste 7 til 10 år har målgruppen dog gradvist ændret sig til børn og unge med en mere introvert adfærd. I dag oplever vi at flere af vores elever, er børn og unge der har udfordringer inden for det sociale samspil med andre børn og unge, som ofte føler at de ikke rigtig har nogle venner og er ensomme.

Der er en stigende gruppe af børn og unge som isolerer sig mere og mere i hjemmet, måske foran computeren på værelset. For de elever der har store udfordringer med at bryde isolationen, kan Basen tilbyde at komme og undervise i hjemmet til en start og derved etablere en udviklende relation til eleven.

Basen har gode erfaringer med at bryde dette mønster og få disse elever tilbage i skolen. Langt de fleste elever der indskrives på Basen kan selv komme i skole, alternativt arrangerer forvaltningen/forældre transport.

Generelt sammenfattende kan man beskrive de elever der går på Basen ved at være normaltbegavede børn og unge i 4. til 10. klasse, med særlige udfordringer som:

Målgrupper

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 9340 9053
Mail: mte@basen.dk

Del indhold: