Visitation

Afdelingerne

Basen skole- og dagbehandling, Carl Nielsens Allé 15C, 2100 København Ø, er for elever i alderen 10 til 17 år. Eleverne er normaltbegavede med forskellige psykiske vanskeligheder så som autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD,  ADHD, depression, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende psykiske vanskeligheder samt komorbiditet.

Basen skole- og dagbehandling, Strandboulevarden 122, 2. sal, 2100 København Ø, er for elever i alderen 13 til 17 år. Eleverne er normaltbegavede med forskellige psykiske vanskeligheder så som autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD,  ADHD, depression, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende psykiske vanskeligheder samt komorbiditet.

Basen Nord skole- og dagbehandling, Søndervangen 51, 3460 Birkerød, er for elever i alderen 11 til 17 år. Eleverne er normaltbegavede med forskellige psykiske vanskeligheder så som autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD,  ADHD, depression, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende psykiske vanskeligheder samt komorbiditet.

Basen STU på Østerbro i København samt i Birkerød, er en ungdomsuddannelse for unge i alderen 16 til 25 år. De studerende er normaltbegavede med forskellige psykiske vanskeligheder så som autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD,  ADHD, depression, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende psykiske vanskeligheder samt komorbiditet.

Kom og besøg Basen

Du er altid meget velkommen til at komme på et uformelt Se & Hør besøg på Basen. Det er ofte rart selv at komme og se Basen, høre om os og danne sig sit eget indtryk. Vi får ofte besøg af forældre, sagsbehandlere, UU-vejledere og andre som er interesserede i at høre, om Basen er det rette tilbud for det barn eller den unge, som de leder efter et skole- og dagbehandlingstilbud til. Et uformelt Se & Hør besøg er ofte det første skridt på vejen til at afklare, om en egentlig visitationsproces skal sættes i gang.

Visitationsprocessen

Visitering til Basen går via egen sagsbehandler og/eller den lokale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i den kommune eleven bor i, som vurderer behovet for skole/dagbehandling. For STU/EUA kan det også være via den unges UU-vejleder eller sagsbehandler i jobcentret. Basen tager imod børn og unge fra hele hovedstadsområdet og hele region Sjælland. Vi har børn og unge fra 19 kommuner udover Københavns Kommune.

Sagsbehandleren vil som regel først kontakte Basen telefonisk, for at høre om vi har plads, og den enkelte sag vil kort blive drøftet. Herefter vil sagsbehandleren sende sagen til det interne visitationsudvalg i kommunen, i Københavns Kommune kaldet Matchningsudvalget, medmindre der allerede eksisterer en bevilling til skole/dagbehandling.

Hvis visitationsudvalget peger på Basen, vil sagsbehandleren sende de relevante sagsakter til os. Ifølge serviceloven vil det ofte bestå af en §50 undersøgelse, en Pædagogisk Psykologisk Vurdering, diverse psykologiske og/eller psykiatriske udredninger eller andre relevante sagsakter der giver en god beskrivelse af eleven.

På baggrund af de fremsendte akter, vil Basens visitationsudvalg vurdere, om barnet vil profitere af at gå på Basen og være velanbragt hos os. Vi laver også en skitsering af, hvordan Basen ønsker at tilrettelægge undervisnings- og behandlingsarbejdet for den pågældende elev. Herefter vil der blive aftalt et visitationsmøde og en rundvisning på Basen, hvor barnet/den unge, forældre, sagsbehandleren og øvrigt relevant netværk deltager. På dette møde vil den undervisnings- og behandlingsmæssige tilgang til eleverne samt strukturen på Basen blive præsenteret. Forældrene vil desuden få mulighed for at fortælle om deres barn og hvilke erfaringer der tidligere er gjort, samt om deres forventninger til Basen. På visitationsmødet vil det ligeledes blive aftalt hvornår eleven skal starte på Basen. Vi optager elever løbende hele året.

Visitation

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mte@basen.dk

Vicedirektør Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk