Visitation og indskrivning

Elever visiteres til Basen dagbehandling gennem egen sagsbehandler og/eller den lokale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i den kommune man bor i. Vi tager imod børn og unge fra Fyn, hele hovedstadsområdet og region Sjælland. Vi har elever fra 19 forskellige kommuner, udover Københavns Kommune, og vi optager elever løbende hele året.

Er man som forældre interesseret i at høre om Basen er det rette tilbud for ens barn, er man altid velkommen til at kontakte skolesekretæren eller en af vores afdelingsledere, for at høre mere. Det er ligeledes muligt for både forældre, den unge og sagsbehandler at komme på et uformelt besøg, for selv at vurdere om en visitationsproces skal sættes i gang.

Visitationsproceduren

Oftest vil sagsbehandleren først kontakte Basen telefonisk, for at høre om vi har plads, og kort drøfte den enkelte sag. Herefter vil sagsbehandleren sende sagen til det interne visitationsudvalg i kommunen, i Københavns Kommune kaldet Matchningsudvalget, medmindre der allerede eksisterer en bevilling til et dagbehandlingtilbud.

Hvis visitationsudvalget peger på Basen, vil sagsbehandleren sende de relevante sagsakter til os. Ifølge serviceloven vil det ofte bestå af en §50 undersøgelse, en Pædagogisk Psykologisk Vurdering, diverse psykologiske og/eller psykiatriske udredninger eller andre relevante sagsakter der giver en god beskrivelse af eleven.

På baggrund af de fremsendte akter, vil Basens psykolog og afdelingsleder vurdere, om barnet vil profitere af at gå på Basen og være velanbragt hos os. Vi laver også en skitsering af, hvordan Basen ønsker at tilrettelægge undervisnings- og behandlingsarbejdet for den pågældende elev.

Herefter vil der blive aftalt et visitationsmøde og en rundvisning på Basen, hvor barnet/den unge, forældre, sagsbehandleren og øvrigt relevant netværk deltager. På dette møde vil den undervisnings- og behandlingsmæssige tilgang til eleverne samt strukturen på Basen blive præsenteret. Forældrene vil desuden få mulighed for at fortælle om deres barn og hvilke erfaringer der tidligere er gjort, samt om deres forventninger til Basen. På visitationsmødet vil det ligeledes blive aftalt hvornår eleven skal starte på Basen.

Visitation

Kom og besøg Basen

Du er altid meget velkommen til at komme på et uformelt Se & Hør-besøg på Basen. Det er ofte rart selv at se Basen, høre om os og danne sig sit eget indtryk.

Vi får ofte besøg af forældre, sagsbehandlere, UU-vejledere og andre, som er interesserede i at høre om Basen er det rette tilbud for det barn eller den unge, som de leder efter et dagbehandlingstilbud til.

Et uformelt Se & Hør besøg er ofte det første skridt på vejen til at afklare, om en egentlig visitationsproces skal sættes i gang.

Del indhold:

Kontakt

Josephine Björgheim
Josephine BjörgheimBehandlingsfaglig chef
+45 7196 2369
jbj@basen.dk