Skoleafdelingerne

Basen Skole & Dagbehandling, Carl Nielsens Allé

Skole- og dagbehandlingstilbuddet på Carl Nielsens Allé 15,1. er for elever fra 3. til 9. klasse. Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau, og Basen Skole har undervisningsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi tilbyder samtlige af folkeskolens fag, med henblik på, at eleven tager folkeskolens afgangsprøver.

Lokalerne på Carl Nielsens Allé ligger på Østerbro og er en del af det gamle Øresundshospital. Det gamle Øresundshospital er næsten som en lille skjult landsby, væk fra Østerbrogades larm og trafik. Mange dele af livet er repræsenteret her med fritidshjem og klub fra almenområdet, vuggestuer, Øresundsskolen, Psykiatri Hovedstaden, B93 tennis & fodbold samt dagcenter for voksne udviklingshæmmede. Vi har et godt naboskab, hvor vi hjælper og låner af hinanden.

Skolens lokaler er hyggelige og alsidige. Vi har bl.a. en stor sal som bruges til undervisning, fysiske aktiviteter, spil, forældrearrangementer samt til dagens fælles frokost. Her finder du også skolens køkken, hvor vores kok tilbereder sunde frokostmåltider hver dag. Herudover har vi en række undervisningslokaler, som er fleksible i størrelse og anvendelse, så de kan tilpasses den enkelte elevs behov. Blandt andet har vi et sanserum med kuglebad, hvor eleverne kan gå ind, når de har brug for at falde til ro.

Basen Skole & Dagbehandling, Strandboulevarden

Skole- og dagbehandlingstilbuddet på Strandboulevarden 122, 2. sal er for elever i 7. til 10. klasse.
Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau og Basen Skole har undervisningsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi tilbyder samtlige af folkeskolens fag, med henblik på, at eleven tager folkeskolens afgangsprøver.

Denne afdeling rummer et storkøkken, hvorfra vores kok laver mad til alle elever og studerende på Strandboulevarden 122.
Der er god plads til eleverne med store fleksible rum, der kan deles op i mindre rum og hvor pladserne kan afskærmes efter elevens behov. Der er også hyggekroge, hvor eleverne kan trække sig tilbage, hvis de har behov for det.

Basen STU og EUA Strandboulevarden

Basen STU er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på tre år for unge i alderen 16 til 25 år. Basen EUA er et individuelt tilrettelagt Erhvervs-og UddannelsesAfklaringsforløb på ét år. STU og EUA giver mulighed for at tage 9. og 10. klasses fag eller Hf-enkeltfag. STU og EUA er beliggende på Strandboulevarden 122, 3. sal.
Denne afdeling ligger højt i bygningen og her er masser af lys og luft. Her er ligeledes fleksible lokaler og hyggekroge, så de studerende både har mulighed for 1:1 samtaler/undervisning og undervisning i fællesskab.

Basen Nord Skole & Dagbehandling, STU & EUA i Birkerød

På Basen Nord tilbyder vi 5. til 10. klasse med fuld fagrække. Her er mulighed for at gå op til folkeskolens prøver; FP9 og FP10.

På Basen Nord STU & EUA har de studerende mulighed for at tage 9. og 10. klasses fag eller Hf-enkeltfag samt for at følge én af vores erhvervsrettede linjer: IT & Multimedie, Køkken & Sundhed eller Science & Teknologi.

Basen Nord i Birkerød består af en hyggelig, hesteskoformet bygning i ét plan. Basen STU og Skoletilbuddet deler bygning, hvilket muliggør et stort ungdomsfællesskab på stedet. I den fælles kantine, spiser både skoleelever og STU-studerende frokost sammen hver dag. I forlængelse af kantinen, ligger skolens storkøkken hvor elever og studerende på vores Køkken og Sundhedslinje bl.a. hjælper til med madlavningen.

På Basen Nord er der både store fællesrum til undervisning og aktiviteter, og flere mindre rum og hyggekroge, med mulighed for at sidde afskærmet eller alene. Vi har på skolen skabt et moderne læringsmiljø, hvor lærings- og undervisningsfaciliteter smelter sammen med hyggelige og tidssvarende møbler for at skabe imødekommende rum og omgivelser.

Vi vægter både det individuelle arbejde og gruppearbejde i klasserne, og formen og indholdet af undervisningen er struktureret og tilpasset den enkelte elev.

Besøg Basen Nords hjemmeside her >>

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Carl Nielsens Allé
Afd. leder Jonas Kornerup-Kock
Telefon: 2715 7427
Mail: jko@basen.dk

Strandboulevarden
Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: 6171 0632
Mail: nlu@basen.dk