Basens afdelinger | Fyn, København og Birkerød

Fyn

Basen Fyn Dagbehandling, Thulevej 8, 5210 Odense NV

Vores nye dagbehandlingstilbud på Thulevej i Odense er for elever i 5. til 10. klasse. Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau, og behandlingsindsatsen er en integreret del af undervisningen og miljøet. Vi tilbyder samtlige af folkeskolens fag, med henblik på, at eleven tager folkeskolens afgangsprøver.

Afdelingen er nyopstartet pr. 1. august 2020, og ligger i Tarup i Odense. Afdelingen byder på både store og små undervisningslokaler med mulighed for såvel fællesundervisning som afskærmning ved behov, fælleskøkken og grønne udendørsarealer.

Patrick Bøtcher
Patrick BøtcherAfdelingsleder
+45 2548 0375
pbo@basen.dk

København

Basen Dagbehandling, Carl Nielsens Allé 15C, 2100 København Ø

Dagbehandlingstilbuddet på Carl Nielsens Allé 15,1. er for elever fra 4. til 9. klasse. Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau, og vi har undervisningsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi tilbyder samtlige af folkeskolens fag, med henblik på, at eleven tager folkeskolens afgangsprøver.

Afdelingen på Carl Nielsens Allé ligger på Østerbro og er en del af det gamle Øresundshospital, der er som en lille skjult landsby, væk fra Østerbrogades larm og trafik. Mange dele af livet er repræsenteret her med fritidshjem og klub fra almenområdet, vuggestuer, Øresundsskolen, Psykiatri Hovedstaden, B93 tennis & fodbold samt et dagcenter for voksne udviklingshæmmede. Vi har et godt naboskab, hvor vi hjælper og låner af hinanden.

Skolens lokaler er hyggelige og alsidige. Vi har bl.a. en stor sal som bruges til undervisning, fysiske aktiviteter, spil, forældrearrangementer samt til dagens fælles frokost. Her finder du også skolens køkken, hvor vores kok tilbereder sunde frokostmåltider hver dag. Herudover har vi en række undervisningslokaler, som er fleksible i størrelse og anvendelse, så de kan tilpasses den enkelte elevs behov. Blandt andet har vi et sanserum med kuglebad, hvor eleverne kan gå ind, når de har brug for at falde til ro.

Gitte Lai Højmose
Gitte Lai HøjmoseAfdelingsleder
+45 5379 3570
glh@basen.dk

Basen Dagbehandling, Strandboulevarden 122, 2. og 3. sal, 2100 København Ø

Dagbehandlingstilbuddet på Strandboulevarden 122, 2. og 3. sal er for elever i 7. til 10. klasse.
Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau og vi har undervisningsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi tilbyder samtlige af folkeskolens fag, med henblik på, at eleven tager folkeskolens afgangsprøver.

Denne afdeling rummer et storkøkken, hvorfra vores kok laver mad til alle elever og studerende på Strandboulevarden 122.
Der er god plads til eleverne med store fleksible rum, der kan deles op i mindre rum og hvor pladserne kan afskærmes efter elevens behov. Der er også aktivitetsområder med bordtennisbord, læsehjørner og hyggekroge, hvor eleverne kan trække sig tilbage, hvis de har behov for det.

Nadia Kræmer Lützhøft
Nadia Kræmer LützhøftAfdelingsleder
+45 6171 0632
nlu@basen.dk

Basen STU & EUA, Strandboulevarden 122, 2. sal, 2100 København Ø

Basen STU er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på tre år for unge i alderen 16 til 25 år. Basen EUA er et individuelt tilrettelagt Erhvervs-og UddannelsesAfklaringsforløb på ét år. STU og EUA giver mulighed for at tage 9. og 10. klasses fag eller Hf-enkeltfag.

Basen STU i København deler lokation med dagbehandlingsafdelingen på Strandboulevarden. Afdelingen har både store og små undervisningslokaler, som er fleksible og kan tilpasses de individuelle behov, så de studerende både har mulighed for 1:1 samtaler, eneundervisning og undervisning i fællesskab.

Nadia Kræmer Lützhøft
Nadia Kræmer LützhøftAfdelingsleder
+45 6171 0632
nlu@basen.dk

Birkerød

Basen Nord Dagbehandling, Søndervangen 51, 3460 Birkerød

På Basen Nord tilbyder vi 4. til 10. klasse med fuld fagrække. Her er mulighed for at gå op til folkeskolens prøver; FP9 og FP10.

Afdelingen har til huse i en hyggelig, hesteskoformet bygning i ét plan. Vi råder over såvel store fællesrum til undervisning og aktiviteter, som flere mindre rum og hyggekroge, med mulighed for at sidde afskærmet eller alene. Vi har på skolen skabt et moderne læringsmiljø, hvor lærings- og undervisningsfaciliteter smelter sammen med hyggelige og tidssvarende møbler, for at skabe imødekommende rum og omgivelser. I den fælles kantine, spiser elever og undervisere en sund frokost sammen hver dag, som tilberedes af afdelingens kok. I forlængelse af kantinen, ligger skolens storkøkken hvor elever og studerende fra vores Køkken og Sundhedslinje bl.a. hjælper til med madlavningen.

Vi vægter både det individuelle arbejde og gruppearbejde i klasserne, og formen og indholdet af undervisningen er struktureret og tilpasset den enkelte elev.

Besøg Basen Nords hjemmeside her >>

Carina Hasselby
Carina HasselbyAfdelingsleder
+45 40568667
cha@basen.dk