Undervisning

Undervisningen har en høj faglig kvalitet og er individuelt tilrettelagt således, at alle elever modtager den undervisning, der imødekom­mer deres behov for læring bedst muligt. Undervisningen er tydelig og struktureret, så den enkelte ved, hvad der skal ske hver dag.

Basen Skole har undervisningsoverenskomst og tilbyder samtlige af folkeskolens fag med henblik på, at eleven tager folkeskolens prøver.

Basen STU/EUA har tre linjer. Der er mulighed for at tage Hf-enkeltfag, afslutte 10. klasse i dansk, engelsk og matematik samt deltage i vores uddannelsesafklaringsforløb, der også indeholder almen daglig livsførelse. På vores STU/EUA arbejder vi målrettet med psykoedukation og har et særligt fokus på træning af sociale færdigheder.

Vi har en undersøgende tilgang til eleverne og udfører bl.a. screeninger og tests for at præ­cisere elevernes aktuelle faglige niveau, faglige progression og kende deres behov for støtte. Som støtte bruger vi bl.a. visuelle støttesyste­mer og individuelt udarbejdede dagsskemaer. Der er også elever, der får afskærmning med skillevægge, bliver undervist 1:1 og i små grupper eller får hjemmeundervisning som en del af en gradvis indslusning til skolegang på Basen.

Undervisning

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mte@basen.dk

Vicedirektør Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk