Forældresamarbejde

På Basen betragter vi et tæt og forpligtende forældresamarbejde, som helt afgørende for at kunne skabe et godt og udviklende forløb for eleven. Ved et forpligtende samarbejde forstår vi et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi løbende afklarer roller og ansvar, og hvor forældrene ofte er i kontakt med elevens primærlærer. Det er vigtigt med en tæt dialog og tydelig forventningsafstemning mellem Basen og forældre. Ved opstart på Basen gør vi meget ud af at være nysgerrige og undersøgende på såvel forældrenes som elevens forventninger. Samtidig er det væsentligt for os, at vi får afgrænset hvad vi kan og hvad vi ikke kan.

Interesserede forældre er altid velkomne til et uforpligtende Se & Hør møde på Basen. Her kan i komme og høre om Basen, og danne jeres eget indtryk af Basens atmosfære, faglighed, undervisnings- og behandlingsmiljø mm.

For at sikre jeres barns positive udvikling, betragter vi eleven i et helhedsperspektiv, hvor I selvfølgelig er altafgørende medspillere. Derfor tilbyder Basen også, at man som forældre kan få psykologsamtaler, samtaler med Basens psykiater eller med en specialkonsulent indenfor autisme. Vi har gode erfaringer med forældreaftener, faciliteret af Basens psykolog, hvor en gruppe forældre mødes og deler deres udfordringer med hinanden.

Vi har desuden to årlige forældremøder, et julearrangement og en sommerafslutning og vi byder altid gerne på en kop kaffe, hvis du har brug for det.

Hvis forældre og forvaltningen mener at der er behov for et mere intensivt forældresamarbejde, kan Basen etablere et individuelt tilrettelagt familiebehandlingsforløb. Disse forløb varetages af Basens KompetenceCenter, som også udbyder Familiegruppeterapi. Familiegruppeterapi henvender sig til forældre til børn, med forskellige psykiske vanskeligheder, og er både for forældre til elever på og uden for Basen.

Forældresamarbejde

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 9340 9053
Mail: mte@basen.dk

Del indhold: