Navn: Nikolaj
Alder: 22 år
Uddannelse: Læser fuld Hf og bliver student til sommer.
STU: Gik på Basen STU i København fra 2014-2018.
Fremtiden: Nikolaj planlægger at læse medicin.

Nikolaj afsluttede sit STU-forløb på Basen i København i sommeren 2018. I dag læser han Hf på Efterslægten og bliver student til sommer. Om fremtiden fortæller Nikolaj at han gerne vil læse til læge, eller i hvert fald lave noget, som giver ham mulighed for at hjælpe andre mennesker. Læs Nikolajs fortælling om, hvordan det er at have forskellige vanskeligheder, som kan gøre det svært at tage en almen ungdomsuddannelse, og hvordan han med et STU-forløb på Basen, nu er kommet videre i livet.

Nikolaj er en ganske en almindelig, god ung mand, der lige som så mange andre unge holder af at spille PlayStation, se gode film og være social med venner og bekendte – i hvert fald nogle gange.

Han har dog nogle udfordringer, som blandt andet medvirkede til at han for en periode måtte lægge tanken om at tage en almen gymnasial uddannelse på hylden. Det sociale element var for stort og Nikolajs høje krav til sig selv og til hvad han skulle være for andre, førte til at han blev stresset og fik det dårligt. I halvandet år isolerede Nikolaj sig derhjemme, med en følelse af at det var ham der var noget galt med, at han ikke kunne gøre noget rigtigt. I slutningen af denne periode blev han henvist til en psykiater, og fik diagnoserne Aspergers Syndrom og social angst.

Da Nikolaj startede på Basen STU i 2014, var det særligt den sociale angst og det forudgående halvandet år hvor han havde levet meget isoleret, der var en udfordring.

Ny på Basen STU: Fra isolation til ungdomsuddannelse

Hvordan var din oplevelse med at starte på Basen STU?
Det var skræmmende! Jeg havde længe været meget isoleret fra omverdenen og havde opgivet at der ville ske noget godt for fremtiden. Så det var ikke bare skræmmende, men også en stor udfordring at skulle komme her på Basen hvor den sociale angst blev udfordret, fordi jeg nu skulle møde mennesker igen. Jeg brugte meget tid med at tænke på hvordan jeg skulle være foran dem, og hvad de tænkte om mig. Men personalet tog det i mit tempo, og der var nogle virkeligt dygtige undervisere som gav mig en masse støtte. Det første år af mit STU-forløb sad jeg alene i et lokale på Basen, afskærmet fra de andre studerende, og havde kun kontakt til underviserne. Det var det som jeg havde behov for på det tidspunkt.

Sammen med min primærlærer og Basens psykolog tog jeg langsomt en masse små skridt, for med tiden at blive i stand til at være sammen med de andre studerende. Det var en proces hvor jeg med ét skridt ad gangen bevægede mig fra at sidde alene i dette lokale, til først en dag at hente min frokost ude i kantinen hvor de andre studerende sad, til en anden dag at kunne deltage i frokosten sammen med de andre. Henimod slutningen af mit første skoleår, begyndte jeg også at deltage i fælles aktiviteter. De erfaringer jeg fik, efterhånden som jeg begyndte at tale med de andre studerende, gjorde at jeg blev mere og mere åben og lærte en masse om mig selv.

Og hvad betød det for dig?
Det har betydet utroligt meget. Næsten alt. Det har givet mig en masse redskaber til at håndtere min angst og de negative og destruktive tanker, som jeg havde i meget lang tid, og som også medvirkede til at jeg gerne ville undgå det sociale. Den støtte og omsorg som jeg har fået her, har været helt utrolig. Det hele er blevet meget bedre, og jeg har lært at tro på mig selv igen. Det var de små, daglige udfordringer under hele forløbet, der har udviklet mig til hvor jeg er nu. Jeg vil faktisk sige at den vigtigste ting i mit liv er, at jeg startede her på Basen.

Selvom jeg stoppede på Basen i sommer, kommer jeg stadigvæk på STU’en en gang om ugen, hvor jeg mødes med afdelingslederen og taler om stort og småt. Det er dejligt med en støttende hånd på skulderen, og det har hjulpet mig til at blive klar til at komme afsted og videre ud i livet.

Det sociale liv på Basen STU: De vigtige venskaber

Hvad var det sværeste ved at starte på Basen STU?
Det var nok når vi i psykologi og medborgerskab skulle sidde i store grupper og diskutere de forskellige emner. Det var en meget stor udfordring for mig at skulle tale foran mange mennesker. Men det var også en øvelse. Det blev dog lettere hen ad vejen, som man lærte folk at kende. Jeg lærte også at det er okay blot at lytte nogle gange, at man ikke altid behøver at sige noget.

Gjorde underviserne noget for at man havde det godt sammen?
Ja meget. De er med til at starte samtaler eller aktiviteter op sammen med os, og det skaber et miljø hvor man laver noget sammen. Det gør det lettere at lære hinanden at kende og være sammen. Jeg har også fået rigtig mange gode venner på STU’en, som jeg stadig ser. Det har været en utroligt vigtig del af min udvikling, at jeg har fået opbygget disse venskaber undervejs.

To hurtige til Nikolaj

Nikolajs råd til andre der skal starte på en STU

Vær åben og villig til at dele ud af de ting som du har oplevet. Udover at det er en lettelse at dele sine oplevelser og erfaringer med andre, så gør det også at det bliver lettere at hjælpe andre mennesker. Men det er vigtigt at du gør det i dit eget tempo. Jeg har lært utroligt meget om mig selv på STU’en. Blandt andet at det er okay at være mig, og at have de udfordringer som man nu har. Det er jo det, der er med til at gøre mig til et helt unikt snefnug. Livet bliver bedre, det tager noget tid og kan være udfordrende, men det bliver bedre.

Nikolajs råd til andre, der gerne vil tage en uddannelse, men som ikke passer ind i en almen ungdomsuddannelse

Jeg har altid gerne ville have en uddannelse, men den almindelige gymnasiale uddannelse fungerede ikke for mig. Det fungerede til gengæld rigtig godt for mig at gå på Basen, hvor jeg startede med at læse Hf-enkeltfag på Efterslægten via nettet, og derfor ikke havde kontakt til læreren på Efterslægten. Det var en rigtig god måde at lære skoledelen at kende på, så hvis man har mulighed for dette, er det et rigtig godt sted at starte.

Da jeg begyndte at have fysisk fremmøde på Hf, var det vigtigt for mig at lære at de andre ikke havde dårlige tanker om mig, eller ville mig noget ondt. Faktisk fandt jeg ud af at de fleste mennesker er lidt nervøse ved at starte på en ny uddannelse, og det hjælper at vide. For rigtig mange mennesker tager det noget tid før de åbner op over for andre, og det er rart at finde ud af at det er noget som de fleste er helt okay med.