Klokken 12:59 på en solskinsdag i maj sidder fire elever fra 10. klasse klar til at gå i gang med deres eksamen i skriftlig engelsk, mens tre undervisere og behandlere sidder klar til at støtte dem, hvis de støder på udfordringer undervejs.   

Underviser og behandler Jannick Bay Hansen informerer stille og roligt om, hvor mange opgaver de skal igennem, og hvor lang tid de har til at løse dem. Informationerne skriver han også op på en tavle, så eleverne har et overblik. Herefter går prøven i gang og klasselokalet er helt i ro.

Det bemærkes først og fremmest lydmæssigt, men det virker også til, set udefra, at eleverne har ro på. Klokken 13:18 er det eneste man kan høre svage klik på computeren og lyden af rindende vand fra rør i bygningen. Et par minutter går, og lyden af en sodavandsdåse, der åbnes, bliver efterfulgt af endnu en, som nok også blev tørstig.  

Sådan så øjebliksbilledet ud til den skriftlige afgangsprøve i engelsk hos Basens 10. klasse. Og sådan har det også mere eller mindre set ud i resten af landet. For uanset om du går i den almene folkeskole eller i et dagbehandlingstilbud som Basens, så har alle afgangselever haft skriftlige prøver på skemaet siden sidste uge.  

Men hvad er anderledes for afgangsprøver i et dagbehandlingstilbud?  

Det har skolefaglig chef på Basen Malene Niemeier uddybet.  

I den almene folkeskole bliver eleverne sat op på lange rækker i en sal, og så vil de starte, når klokken er 13:00, dernæst vil første delprøve slutte kl. 13:30, og sidste del påbegynde. Men for dem gælder oftest, at når tiden er gået, så er alle færdige, og man har ikke mere tid, forklarer hun.  

På Basen ser det en smule anderledes ud. 

Eleverne har nemlig særlige vilkår. Det betyder, at de starter på samme tid som alle andre afgangselever rundt om i landet, men eleverne på Basen har både forlænget tid på deres eksamener og mulighed for pauser undervejs. Derfor kan en eksamen, som den vi startede ud med i toppen af artiklen, strække sig helt til kl. 21:00 om aftenen.  

Mit indtryk er, at den mindre hastende deadline gør en enorm forskel mentalt for de fleste af vores elever, understreger Basens skolefaglige chef. 

Ligesom i den almene folkeskole må man ikke hjælpe eleverne til deres afgangsprøver, men for mange af eleverne på Basen kan der være behov for hjælp til at forstå opgaven. 

Mange af vores elever har funktionsnedsættelser, og på baggrund af dette kan de få praktisk hjælp til prøven. Hjælpen kunne indebære en strukturering af opgaven, fastholdelse af koncentrationen og oversættelse af, hvad opgaven indebærer, forklarer hun og uddyber med et eksempel. 

Hvis man f.eks. har en elev med autisme, som har nedsat forestillingsevne, så kan man som praktisk hjælper støtte eleven i at få ophævet sin erfaringsblindhed og forstå opgaven. Man kan på særlige vilkår tage mange hensyn, så længe man ikke hjælper eleven med at løse opgaven og det gør, at vores elever har mulighed for at komme igennem prøven og blive ligestillet med andre elever. 

Desuden kan der også være brug for, at en voksen står klar til at gribe en elev.  

Vi havde en elev der til skriftlig matematik synes, at det var helt vildt svært. Underviseren brugte derfor en pause med eleven til at opmuntre og guide eleven til at gå videre med en knap så svær opgave. Det er der som udgangspunkt heller ikke mulighed for i den almene folkeskole, påpeger hun.  

Eleverne er klædt godt på

Det er ikke første gang eleverne prøver kræfter med skriftlige eksamensopgaver. De har nemlig haft terminsprøver i efteråret og ligeledes i 8. klasse, så på den måde har de kendskab til prøveformen, før den rigtige afgangsprøve gælder. 

I ugerne og dagene op til afgangsprøven har vi også talt meget om det med dem i undervisningen, gennemgået de forskellige prøver og forberedt dem på, at der er mindre fleksibilitet 

Afgangsprøverne stiller dog også nogle krav, som eleverne skal leve op til, fortæller den skolefaglige chef: Til daglig kan vi være meget mere fleksible, men når man når til afgangsprøverne, kommer der nogle krav, som vi simpelthen bare skal følge. Man kan for eksempel ikke komme for sent, man skal være stille, holde sin lyst til at tale tilbage, du skal være under opsyn hele tiden osv. Der er nogle krav, som de lige pludselig skal leve op til – også med særlige vilkår og som vi i hverdagen bedre kan bøje.  

En anden måde at støtte vores elever, som har svært ved at sidde til en afgangsprøve i samme klasselokale som andre, er at de har mulighed for at sidde med en voksen i eget lokale eller at tage prøven hjemmefra med en voksen tilstede.

Det kan for nogle elever være meget forstyrrende at sidde og se andre blive færdige. Det kan presse dem rigtig meget, og de kan tænke, at de er bagud eller skal skynde sig. At sidde alene i sit eget lokale kan derfor give dem mere ro. For andre er det svært at koncentrere sig og sidde stille, så hvis de sidder i rum alene, kan de nemmere rejse sig lidt op og bevæge sig uden at holde en decideret pause, siger den skolefaglige chef på Basen og afslutter med, at udtrykke sin stolthed over elevernes præstationer den seneste uge.  

Er du nysgerrig på Basens karaktergennemsnit?
I 2022 lå landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse på 7,9. 
For Basens elever lå karaktergennemsnittet på 7.  
Læs mere i vores årsrapport ”Basen i tal 2022” her.

Forlænget tid til afgangsprøve med særlige vilkår

Ved en afgangsprøve i skriftlig engelsk på særlige vilkår, som den vi fulgte i 10. klasse, får eleverne en time mere til selve opgaveløsningen.   
Du kan læse mere om forlænget tid for hvert enkelt fag i 9. & 10. klasse her: Vejledning (uvm.dk)