Af Lærke Nybo, psykolog på Basen

I de seneste 10 års forskning på området er det på flere leder og kanter blevet påvist, at der er større diversitet i kønsidentiteten blandt personer med en autismespektrumforstyrrelse end blandt personer uden. Det vil nogle måske kunne genkende fra elevgruppen på Basen.

Der er flere hypoteser i spil om, hvorfor sammenfaldet er der. Nogle af hypoteserne kan bruges i vores arbejde til at rette den faglige nysgerrighed og stille gode spørgsmål når vi møder unge indenfor autismespektret, som sætter ord på ikke at være deres tildelte køn.

Åbenhed og fleksibilitet omkring kønsidentiteter

Dr. Isabelle Hénault beskriver tre hypoteser, som hun bruger i sit arbejde. Den ene hypotese går på, at der er en større åbenhed og fleksibilitet omkring kønsidentiteter blandt personer på autismespektret. Med den hypotese i baglommen må den professionelle finde sin egen fleksibilitet og nysgerrighed frem for ikke at komme til at trække egne måske mere fastlåste antagelser eller sprog om køn ned over dialogen med den unge. Det bliver vigtigt at lytte til hvilket sprog den unge selv bruger og understøtte oversættelsen mellem den unge og deres omgivelser.

Transitionering af kønsidentitet

“I like to do things like wear makeup and hair extensions and nail polish. For me, they are expressions of masculinity that isn’t fragile. Sometimes people see these things as feminine only and this is utterly bizarre to me. Assigning a judgment like that to self expression does not make sense to me in the least, and (that) may be because I am autistic. I like to wear clothes that feel right, even if they don’t always “look” right to others, because of sensory things. I like leggings and flowy tops, things seen as feminine. To me, they’re just comfortable. ”​

Citat fra ung trans mand med autisme, Mendes & Maroney 2019

For nogle vil et mere neutralt kønsudtryk føles rigtigt. For andre – den gruppe som Henault beskriver med sin anden hypotese – er de i gang med at transitionere og vil have brug for mere omfattende forandringer for at føle sig tilpas i køn og krop.

Psykologiske konflikter ift. kønsidentitet

Den tredje hypotese fra Hénault går på, at der for nogle unge med autisme vil være underliggende psykologiske konflikter. Fx oplevelsen af ikke at kunne få venner blandt andre af samme køn, blive mobbet eller ikke at kunne acceptere et liv med autisme. Disse uforløste konflikter kan giver et ønske eller behov for at tage afstand fra den man er/blive en anden, som ikke nødvendigvis er knyttet til kønsidentitet. Hénault opfordrer til at være nysgerrig på dette og støtte den unge i selv at udforske hvad der skal til, for at de føler sig tilpas i deres liv.

Vær nysgerrig og spørg ind

På Basen vil vi selvfølgelig ikke altid være de bedst egnede til at tale med de unge om deres gryende eller flydende kønsidentiteter. Men hvis vi bliver inddragede eller har grund til at spørge ind, kan det være godt at føle sig lidt klædt på til samtalen. Ovenstående hypoteser måske kan være hjælpsomme?
Derudover er her et par konkrete ting, du kan afprøve: 1) Se små film eller søg på internettet sammen med den unge, for at finde/lære det sprog den unge kan genkende sig selv i. Hjælp også med at være kildekritisk. 2) Hjælp med at finde på eksperimenter som gør det muligt for den unge at undersøge, hvordan de føler sig bedst tilpas. Fx at afprøve andre pronominer, ændringer i tøjstil eller i kommunikationen med andre.

Vil du vide mere?

Hénaults podcast om emnet https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-13-working-with-autistic-transgender-and/id1517717406?i=1000547473113

BørneTelefonens video om kønsidentitet https://bornetelefonen.dk/video/boernetelefonen-undersoeger-koensidentitet/

Gender Identity, Sexuality and Autism – Bog af Mendes & Maroney