Basen har vundet udbud i VISO, hvilket betyder at vi fra august 2020 er VISO-leverandør for Socialstyrelsen på de mest specialiserede sager på børne-, social- og specialundervisningsområdet indenfor målgrupperne: børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, svære og komplekse psykiske vanskeligheder samt opmærksomhedsforstyrrelser.

Vi ser meget frem til det kommende samarbejde med VISO, og betragter tildelingen af de tre delkontrakter, som et kvalitetsstempel af såvel vores ydelser som af vores daglige arbejde med udsatte børn og unge.

Du kan læse mere om Basens arbejde som VISO-leverandør her.

Om VISO
VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. Organisatorisk er VISO placeret under Socialstyrelsen.​​ VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet. Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Læs mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside.