Når et barn bliver indskrevet på Basens dagbehandlingstilbud, er der ikke mange forældre der tror på at vi, ligesom mange almene folkeskoler, også tager på en årlig lejrskole. Og der er heller ikke mange, som tror på at det er muligt. Men for tredje år i træk, tog 29 elever og 15 undervisere fra Basens dagbehandlingstilbud på Carl Nielsens Allé, på tre dages lejrskole ved Sejrøbugten.

Eleverne på Carl Nielsens Allé er kendetegnet ved at have forskellige psykiske udfordringer så som autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD, depression, ADHD og lignende vanskeligheder. Det er en elevgruppe som har behov for tryghed, struktur og faste rammer, og mange af disse elever har aldrig tidligere tilbragt en nat udenfor hjemmet eller uden familien.

Hvordan planlægger man en lejrskole for psykisk sårbare børn og unge?

Det kræver en minutiøs planlægning og forberedelse, at arrangere en lejrskole for eleverne på Basens dagbehandlingstilbud. Allerede ved skoleårets start, begynder man så småt at forberede eleverne på forårets tur. Det er vigtigt at eleverne føler sig trygge og velinformerede, for at lejrskolen kan blive en god oplevelse for alle. Afdelingen har derfor blandt andet nedsat et udvalg, som står for at forberede lejrskolen. De sender relevant materiale og pakkelister ud til eleverne og deres familier, og sørger for at informere eleverne i god tid, om hvor de skal sove og hvem de skal sove sammen med. Alle lejrskoledagene er planlagt ned til mindste detalje, og eleverne har et par uger forinden fået tilsendt et detaljeret program, over de aktiviteter som de skal lave, hvem de skal lave dem sammen med og på hvilke tidspunkter.

Det har været frivilligt for alle elever, om man ville deltage i lejrskolen, og om man ville overnatte på Feriegården eller køre med en underviser frem og tilbage de enkelte dage. Som udgangspunkt meldte vi ud til alle, at man skulle sove deroppe, men vi arbejder hele tiden i det sagte med at der selvfølgelig også er mulighed for at tage hjem. Særligt for de elever som vi ved ikke kan overnatte udenfor hjemmets trygge rammer. Det kræver et kæmpe pædagogisk arbejde at få så mange som muligt til at blive og overnatte. Særligt når der er en bagdør,” fortæller Jonas Kornerup-Koch, der er afdelingsleder på Basen, Carl Nielsens Allé.

I år blev 20 elever og overnattede på lejrskolen, mens de resterende 9 elever tog frem og tilbage de enkelte dage. Afdelingens kok var også taget med, og sørgede for lækre måltider og snacks til hele lejrskoleholdet. Samtidig var han et trygt holdepunkt for eleverne, som man kunne hjælpe i køkkenet eller blot sludre med, som man var vant til det fra hverdagen på Basen, når der blev behov for en pause.

Små sejre i Sejrøbugten

Feriegården i Sejrøbugten har været destination for afdelingens lejrskole de sidste tre år, og fordi eleverne er rigtig glade for stedet, faldt det naturligt at tage derop igen i år. Feriegården er en hyggelig koloni med plads til cirka 60 mennesker, som med sine mange mindre soverum, er specielt godt egnet til Basens elever. Koloniens indretning gør det både muligt at skærme enkelte elever, og at sammensætte optimale sovekonstellationer. Enkelte elever kan måske have behov for at sove sammen med en voksen, mens langt de fleste sover sammen med andre elever.

Dette er i sig selv en af de største sejre, da mange af vores elever aldrig har sovet uden deres familie før. Der var igen i år et par elever, som aldrig før havde sovet uden at der var familie til stede,” fortæller Jonas.

At valget faldt på Feriegården som destination, skyldtes også den geografiske placering, for når man aldrig har tilbragt en nat uden sin familie, er det vigtigt at vide, at man kan komme hurtigt hjem igen, hvis man skulle have brug for det.

Vores elever vidste at vi var tæt nok på København til at vi hurtigt kunne komme tilbage igen, og det var et godt udgangspunkt for at kunne møde dem i deres bekymringer/angst for det store spring det er, at skulle overnatte udenfor hjemmet,” fortæller Jonas.

De daglige aktiviteter skabte strukturen

Når man planlægger en lejrskole for Basens målgruppe, kan særligt strukturen være en udfordring. Flere af eleverne kan have vanskeligt ved ting, som falder andre helt naturligt. Hvordan hygger man sig eksempelvis bare? Hvordan hænger man ud? Og hvornår er det okay, at man har behov for at være sig selv?

Der er en masse gode aktiviteter i området, som var med til at skabe en god stemning for turen, og som medvirkede til at skabe en struktur. Det er vores oplevelse at det også er vigtigt at vores elever forsigtigt bliver presset lidt når vi er på tur. Og derfor havde vi også lagt flere frirum ind i programmet, hvor eleverne selv skulle være med til at skabe turen. Vi ved dog at det er en stor udfordring for mange af vores elever, og derfor var der lagt aktiviteter ind som gulerødder. På den måde kunne vi hele tiden tale frem til næste faste punkt, hvis en elev havde det svært,” fortæller Jonas.

Lejrskole styrker de sociale kompetencer og fællesskaber

Der sker noget særligt, når man har hele dage til at lave hverdagsagtige ting og opleve nye og spændende ting sammen. Eleverne oplever nye sider ved hinanden, og fællesskabet og de sociale relationer styrkes mellem både elever og undervisere.

”Vi mærker en meget stor forskel på elevernes interne relationer og generelle trivsel, efter en lejrskole. Det er altid utroligt interessant at se nye venskaber, som vi aldrig havde set komme, blomstre op. Desuden oplever vi generelt en større sammenholdsfølelse, efter en lejrskole, og det giver et rigtig godt miljø på afdelingen” fortæller Jonas, og afslutter: Vores elever er jo generelt ret tilbageholdende med deres roser i hverdagen. Men efter en lejrskole er der altid krammere, ”tak” og ”hvornår gør vi det igen”. For medarbejderne på Basen, er lejrskolen noget som folk holder rigtig meget af, fordi de får lov til at se deres elever i nogle helt andre rammer, end de vante. Vi beskriver og arbejder holistisk med eleverne, og så er der ikke en større gave, end at få lov til at tilbringe 2 døgn sammen med vores elever.”