På Basen kom E-sport på skoleskemaet, som linjefag i 2018. Men hvad er det, der gør E-sport særligt interessant, når man arbejder med børn og unge med særlige behov? Hvad er det E-sport kan, set fra et behandlingsmæssigt perspektiv?

Mange af Basens elever og studerende er introverte, og nogle har tidligere været meget isolerede fra omverdenen, og det gør det interessant at bruge E-sport i et pædagogisk perspektiv. Forskning af de positive effekter af f.eks. videospil har nemlig fundet frem til, at videospil kan bedre kognitionen (opmærksomheden), motivationen (modstandsdygtighed ved fiasko), det følelsesmæssige (bedre følelsesmæssig kontrol) og de sociale kompetencer. Derudover kan E-sport medvirke til at udvikle og understøtte mange af de kompetencer, som efterspørges i samfundet i dag, som samarbejde, kommunikation, problemløsning og digitale færdigheder.

E-sport på Basen

På Basen tilbydes E-sport som et linjefag de unge kan tilvælge, både i 10. klasse og på STU’en. Vi arbejder med E-sporten i et pædagogisk perspektiv, hvilket bl.a. indebærer at vi arbejder med koncentration og fokus, og udvikler analytiske, strategiske og kommunikative færdigheder.

Der er mulighed for at spille forskellige E-sport spil, men vi arbejder primært med holdspillet Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), da dette er et af de ældste og mest anerkendte indenfor E-sporten. Desuden er CS:GO en holdsport, og er således også med til at styrke og udvikle de sociale relationer mellem spillerne. Som i andre sportsgrene er der ligeledes fokus på sund kost og gode søvnrytmer i E-sport. Som E-sportsudøver kræver det at man er helt klar i hovedet når man spiller, og derfor er det vigtigt at vi har fokus på sammenhængen mellem sundhed og performance.

E-sport udvikler de studerendes kompetencer

De studerende spiller altså ikke bare computer. De lærer at skelne mellem den virtuelle og den virkelige verden, og E-sporten medvirker til at udvikle og styrke de unges sociale færdigheder, det sociale sammenhold og de fælles strategier. Og de studerende er blevet bedre til at lære fra sig og støtte hinanden.

Mennesker har behov for at føle sig kompetente og som en del af et fællesskab. Her er E-sport helt fantastisk til at give spilleren feedback på, om man klarer sig godt, og til at skabe en følelse af fællesskab og relation mellem holdspillerne.

Kort om E-sport

E-sport betyder Electronic Sport (på dansk: elektronisk sport), og kan på mange måder sammenlignes med de traditionelle sportsgrene som fodbold, håndbold osv.

Mange kender til begrebet gaming (at spille). E-sport tager det at spille op på et konkurrenceplan hvor man, som oftest i hold, skal besejre modstanderen, ligesom i de traditionelle sportsgrene.

Kort om Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

CS:GO er en holdsport bestående af to hold med hver 5 spillere (ét hold er Terrorister og det andet er Counter-Terrorrister). Hvert hold kæmper om at udrydde det andet hold, hvilket kan ske på to forskellige måder: enten ved at skyde hele modstanderholdet, eller som Terrorist, ved at få plantet bomben og springe det andet hold i luften. Man spiller først op til 16 runder, hvilket vil sige at ens eget hold skal nå at vinde 16 runder, før det andet hold når at vinde. En kamp varer typisk mellem 45 og 60 minutter.

Eksempler på læringsmål indenfor E-sport

  • Opgaveløsning
  • Kommunikation
  • Koordination
  • Koncentration
  • Samarbejdsøvelser
  • Digitale færdigheder