Nyhedsbrev
Oktober 2018

Implementering af den neuroaffektive udviklingspsykologi 

I indeværende skoleår har vi et øget fokus på, at implementere den neuroaffektive udviklingspsykologi i vores arbejde, bl.a. i form af særligt tilrettelagte aktiviteter, som en del af undervisningen og elevernes primærtid. Det er vores mål, at vi ved skoleårets afslutning har opbygget en erfaringsdatabase, som kan udarbejdes i en portefølje af aktiviteter, der vil kunne implementeres sammen med den faglige undervisning, således at undervisning og behandling går hånd i hånd.

Basen STU, Fokus på fremtiden 

På Basen har vi et stort fokus på, hvad de studerende skal efter STU, og vi arbejder målrettet med erhvervs- og uddannelsesafklaring fra det øjeblik den studerende bliver indskrevet. På Basen STU kan de studerende følge erhvervsrettede linjer indenfor Køkken & Sundhed, It & Multimedie samt Science & Teknologi. Derudover tilbyder vi som noget nyt en Outdoor-linje: Dannelse Identitet Natur. Her vil de studerende bl.a. være med til at planlægge turaktiviteter, tage ud og undersøge den nordiske natur samt blive introduceret til foreningslivet. Du kan læse meget mere om Basens STU-afdelinger i København og Birkerød, vores erhvervsrettede linjer, tilbud og hvordan hverdagen ser ud når man er studerende på Basen, samt meget andet, her.

Meditation og egenrefleksion på skoleskemaet 

 

I løbet af efteråret 2018 vil vores studerende på STU’en i København, blive præsenteret for Mindfulness Based Stress Reduction. Igennem gruppeforløb der henter inspiration fra MBSR, vil de studerende få en bedre forståelse af egen identitet og stress/sårbarhed, som en metode til bedre at kunne tage vare på sig selv og udvikle egenomsorg, samt finde en vej til en meningsfuldhed i forbindelsen mellem krop, tanker og følelser.

Temaaften med Dorthe Birkmose
– Vores tolkninger af andres adfærd

 

På vores Temaaften i november, vil psykolog Dorte Birkmose bl.a. fortælle om afmagtens betydning for praksis, samt faglighedens betydning for både selvbeskyttelse og etik.
Denne temaaften afholdes på Basen Nord Skole, Søndervangen 51, 3460 Birkerød, torsdag d. 22. november, kl. 16.30-19.30. Deltagelse koster 100,- kr. og inkluderer foredrag, mad og netværk. Tilmelding via info@basen.dk. Læs mere her.

Læs mere om vores næste Temaaften