Udvidet forældresamarbejde

– Hvordan kan vi bruge mentalisering til at styrke samarbejdet i udfordrende situationer?

v. Familiebehandler Tommy Hjordt

Basen Skole- & Dagbehandling, STU & EUA samt KompetenceCenter inviterer til Temaaften, torsdag d. 11. april 2019 kl. 16.30-19.30 på Basen Nord Skole, Søndervangen 51, 3460 Birkerød

Aftenens indhold og formål

Såvel forskning som praksis viser, at børn og unges trivsel, udvikling og læring er markant bedre, når samarbejdet mellem forældre og professionelle er åbent og tillidsfuldt. Når vi arbejder med børn og unge i udsatte positioner, vil vi dog alle kunne opleve at dette samarbejde kan blive kompliceret. Og hvordan håndterer man et forældresamarbejde, der er blevet udfordrende?

Aftenens oplægsholder vil introducere os til hvordan vi, som professionelle, kan anvende mentaliseringsbaserede tilgange til at udvikle og styrke forældresamarbejdet – særligt i de situationer, vi oplever som udfordrende. Dette bl.a. ud fra ideen om at alle til enhver tid gør deres bedste, hvorved fokus flyttes fra et spørgsmål om skyld, til et fokus på hvordan voldsomme oplevelser og langvarigt pres, påvirker familiedynamikker.

Vi vil blive introduceret til mentaliseringsbegrebet og hvordan vi kan anvende f.eks. det at se os selv udefra og den anden indefra i praksis. Oplægget tager udgangspunkt i en række konkrete og praksisnære eksempler, hvorunder Eia Asen og Peter Fonagys begreb velbegrundet tillid, vil blive fremhævet, og vi vil få masser af faglige input og ideer, som kan anvendes i vores daglige praksis.

Aftenens foredragsholder

Tommy Hjordt er systemisk og narrativ familiebehandler, foredragsholder, supervisor og forfatter, og har udgivet flere artikler omkring det mentaliseringsbaserede tilknytningsarbejde med familier med komplekse problemstillinger. Som oplægsholder er Tommy en levende fortæller, der har fokus på praksis, og benytter en dialogisk tilgang i sine oplæg. Tommy er desuden procesansvarlig for udvikling og eksekvering af forældreaftener, på en række skoler for børn og unge med psykiske og socio-emotionelle vanskeligheder.

Tilmelding

Deltagelse koster 100,- kr. og inkluderer foredrag, mad og netværk. Bindende tilmelding skal ske ved forudgående betaling via MobilePay på nr. 18461 grundet et begrænset antal pladser.

Tid og sted
Torsdag d. 11. april 2019 kl. 16.30 – 19.30
Søndervangen 51, 3460 Birkerød

Del indhold: