Temaaften

Skolevægring blandt børn og unge

– Hvordan hjælper vi børnene tilbage i skole, til bedre social trivsel og funktion?

V. aut. psykolog Sarah Parlar

Basen Skole- & Dagbehandling, STU & EUA samt KompetenceCenter inviterer til Temaaften, torsdag d. 29. august 2019 kl. 16.30-19.30 på Basen Skole, Carl Nielsens Allé 15C, 2100 København Ø

Aftenens indhold og formål

Når et barn eller en ung vægrer sig mod at gå i skole, er det et symptom på mistrivsel. Samtidig skaber fraværet fra skolen i sig selv mere mistrivsel, og er forbundet med en voldsom emotionel belastning hos barnet eller den unge. Oplevelsen af emotionel belastning er også, hvad der primært adskiller skolevægring fra pjækkeri.

Både i Danmark og resten af Norden ses en stigende problematik omkring skolefravær og skolevægring hos børn og unge, som af og til også udvikler sig til en generel, social isolation. Både forældre og fagfolk føler sig oftest magtesløse ift. hvordan de skal hjælpe børnene tilbage i skole, og til bedre social trivsel og funktion.

Denne temaaften sætter fokus på baggrundsviden om disse børn og de sammenhænge, de indgår i. Der vil indledningsvis blive fremsat eksisterende viden om børn med skolevægringsproblematikker, men oplægget vil særligt have fokus på konkrete metoder, til at hjælpe dem tilbage i skole – dels ift. handlemuligheder for barnet, dels for forældrene og dels for skolen. Oplæggets primære fokus, vil være på børn med angstproblematikker samt på børn med neuroudviklingsforstyrrelser så som autisme og ADHD.

Aftenens foredragsholder

Sarah Parlar er aut. psykolog og har gennem de sidste 10 år beskæftiget sig særligt med børn med neuroudviklingsforstyrrelser, angst og skolevægring. Sarah er en erfaren foredragsholder, og har deltaget i forskningsprojekter om emnet, løst komplekse sager for Socialstyrelsen samt ydet rådgivning til både forældre og fagfolk om skolevægring og har dertil arbejdet direkte med de skolevægrende unge.

Tilmelding

Deltagelse koster 100,- kr. og inkluderer foredrag, mad og netværk. Bindende tilmelding skal ske ved forudgående betaling via MobilePay på nr. 18461.

TEMAAFTENEN ER UDSOLGT

Vi har oplevet en overvældende interesse for denne Temaaften, og da vi nu må melde fuldt hus, har vi været nødt til at lukke for flere tilmeldinger.

Men hold øje her på siden og i vores nyhedsbrev, hvor vi snart annoncerer temaet for vores næste Temaaften, som falder den 31. oktober, på vores dagbehandlingstilbud på Søndervangen 51, 3460 Birkerød.

Del indhold: