Temaaften for professionelle | Når børn og unge har OCD

– Værktøjer til at afhjælpe og støtte barnet/den unge

v. cand.psych. Siri Wessel Wetlesen

Basen Skole- & Dagbehandling, STU & EUA samt KompetenceCenter inviterer til Temaaften, torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 16.30-19.30 på Basen Dagbehandling, Søndervangen 51, 3460 Birkerød

Aftenens indhold og formål

OCD er en angstlidelse, som kan have mange forskellige ansigter. Den kan vise sig som en mere stille form for OCD, hvor den unge fx tjekker sine døre og vinduer flere gange, inden hun kan lægge sig til at sove. Men ellers er hun velfungerende i hverdagen, og andre lægger ikke mærke til at hun har OCD/angst. Den kan også vise sig som den mere voldsomme OCD, som medfører at den unge ikke kan forlade sit hjem, fordi OCD-tankerne og -handlingerne overtager den unges liv.

Undervisere, vejledere, mentorer, forældre m.fl. skal ikke behandle de OCD-ramte børn/unge, men i stedet afhjælpe og støtte dem. Eksempelvis ved at støtte den unge i at udfordre OCD’en i små skridt, så den unge finder ud af, at hun godt kan håndtere angsten/OCD’en og hen ad vejen opbygger en større tillid til sig selv og egne evner til at bekæmpe OCD’en.

Temaaftenen er praksisrettet, idet der veksles mellem oplæg, praktisk færdighedstræning, teknikker og værktøjer, diskussioner og spørgsmål. Formålet er at klæde praktikere og fagfolk på til at yde en støttende og vejledende indsats overfor det OCD-ramte barn/unge, fx med henblik på at fastholde dem i, eller tilskynde dem til, at påbegynde en uddannelse.

Aftenens foredragsholder

Siri Wessel Wetlesen, cand. psych., er privatpraktiserende specialpsykolog og har både børn og voksne i terapi. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD, angst, autisme, personlighedsforstyrrelser og skizofreni og har mere end 10 års erfaring fra psykiatrien. Siri er en erfaren foredrags- og kursusholder indenfor emner så som OCD, angst, høj begavelse mv.

Tilmelding

Deltagelse koster 100,- kr. og inkluderer foredrag, mad og netværk. Bindende tilmelding skal ske ved forudgående betaling via MobilePay på nr. 18461.

Aftenens program

Del 1. Angst og OCD

  • Definition af angst og OCD
  • Hjernen og angst/OCD
  • Det sympatiske og parasympatiske nervesystem

Del 2. Konkrete redskaber og værktøj til OCD

  • Kognitive redskaber
  • Teknikker fra Dialektisk Adfærdsterapi
  • Fysiske øvelser og åndedrætsøvelser

I anden del lægges vægt på øvelser. Deltagerne vil også prøve øvelserne af hver for sig, da man på den måde husker øvelserne bedre og får en bedre forståelse af, hvordan de virker.

Del 3. Opfølgning og spørgsmål

(Undervejs i oplægget er spørgsmål også meget velkomne).

OCD

Tid og sted
Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 16.30 – 19.30
Søndervangen 51, 3460 Birkerød

Tilmelding
Bindende tilmelding skal ske ved forudgående betaling via MobilePay på nr. 18461 grundet et begrænset antal pladser.

Pris: 100,- kr.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Del indhold: