Selvregulering i en neuroaffektiv forståelsesramme

– Hvordan kan vi forstå og støtte børn og unge på forskellige udviklingsniveauer

v. Psykolog Knud Hellborn

Basen skole- & dagbehandling, STU & EUA samt KompetenceCenter inviterer til Temaaften
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 17.00-20.00
på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

Aftenens indhold og formål

I vores arbejde med børn og unge oplever vi, at mange har store vanskeligheder med selvregulering. Det er børn og unge, som let frustreres, er impulsstyrede, indesluttede og ofte svære at fornemme i kontakten. De kan f.eks. have svært ved at aflæse andre og ved at mentalisere. De kan også være udfordrede ift. at forstå sociale spilleregler og normer. Aftenens tema vil tilbyde en neuroaffektiv forståelse af børn og unges følelsesmæssige udvikling, deres evne til tilknytning og forståelse af psykiske vanskeligheder.

Aftenens foredragsholder vil give os en indføring i, hvordan vi ud fra en neuroaffektiv forståelse kan støtte evnen til selvregulering gennem den nærmeste udviklingszone. Oplægget vil ligeledes tilbyde os en forståelse af, hvordan den følelsesmæssige og personlighedsmæssige udvikling foregår på forbunde niveauer i hjernen: det sansende, det følende og det mentaliserende niveau.

Foredragsholder

Knud Hellborn er autoriseret psykolog og arbejder til dagligt med undervisning, terapi, supervision og tilrettelæggelse af behandlingsforløb, samt med implementering af neurosekventiel og neuroaffektiv udviklingspsykologi indenfor såvel special- som almenområdet. Knud har i samarbejde med Susan Hart og Marianne Bentzen udviklet NUSSA, et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12-årige, samt Emotional Development Scale i samarbejde med Susan Hart og Jesper Birck.

Tilmelding

Deltagelse koster 100,- kr. og inkluderer Foredrag, Mad og Netværk. Betalingen kan foregå kontant på dagen, der kan fremsendes en faktura eller du kan overføre til konto: 0400 4015183328. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding skal ske via info@basen.dk

Etik i socialt arbejde

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mette@basen.dk

Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Del indhold: