Svar på spørgsmålene nedenfor:

Hvilket diagnosesystem anvendes til diagnosticering af psykiske lidelser i Danmark?

Hvor stor en andel af den danske befolkning er diagnosticeret med autisme?

Hvad er PDA?

Hvad er en autismespektrum forstyrrelse?

Hvilken diagnose har mest komorbiditet med Autisme?

Kan ASF behandles med medicin?

Hvilke symptomer ses især ved ASF?

Hvad kan folk med Autisme være særligt gode til.

Kan autisme helbredes?

Kan en ung med autisme få en kæreste?

Kan en ung med autisme klare sig i et alment uddannelsessystem?

Kan mennesker med autisme lære noget?

For hver pige, der har fået en autismediagnose, hvor mange drenge er da diagnosticeret med autisme?

Hvad betyder ordet autisme (på græsk: autos)?