Piger med ASF

1-dagskursus for professionelle

Torsdag d. 2. marts 2017 kl. 9.00-15.00
Basens skoleafdeling på Carl Nielsens Allé 15 C, 1. sal, 2100 København Ø.

v. autismekonsulent Lulle Scheel og psykolog Stinne Sørensen

Piger med ASF bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Det kan have konsekvenser for pigerne og deres omgivelser, da de ikke får den rette støtte og forståelse. Vi ser ofte at pigerne får andre ledsagende psykiske forstyrrelse i form af spiseforstyrrelser, angst og depression. Svenny Kop der er svensk psykiater påpeger vigtigheden af tidlig opsporing og udredning, Hun understreger i sin afhandling at det ofte kræver et langt grundigere udredningsarbejde for at afdække og identificere pigerne. Det kan være svært at afdække de sociale og kommunikative vanskeligheder, da pigerne ofte udvikler evnen til at imitere andres adfærd. Det er ikke tilstedeværelsen af socialt samspil og kommunikation der er afgørende, men kvaliteten af hvordan der kommunikeres. Er der f.eks. gensidighed i kommunikationen og bruges kommunikationen med et kontaktskabende formål? Hvordan er kvaliteten af det sociale samspil, er man dominerende eller passiv tilskuer? Hvordan forstår pigerne sig selv?

Det er derfor meget vigtigt at have de rigtige briller på når der opstår bekymring for pigernes social og kommunikative udvikling.

På kurset vil vi formidle viden om:

  • De mest dominerende symptomer hos piger fra barnealderen til voksen
  • Piger og pubertet
  • Piger og ledsagende psykiske forstyrrelser, spiseforstyrrelser, angst og depression
  • Intervention og handlemuligheder, herunder samtaler og selvforståelsesforløb

Tilmelding

Pris kr. 850 inkl. let forplejning.
Beløbet betales kontant på dagen, der kan fremsendes en faktura eller overføres til konto: 0400 4015183328.

(Din tilmelding er først gyldig når du har modtaget en bekræftelse fra os)

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig psykolog
Gitte Lai Højmose

Telefon: 53793570
Mail: glh@basen.dk

Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Del indhold: