PDA (Pathological Demand Avoidance)

Faglig eftermiddag for professionelle

Torsdag d. 20. april 2017 kl. 13.30-15.30
Basens skoleafdeling på Strand- boulevarden 122, 2. Sal. 2100 København Ø.

v. psykolog Stinne Sørensen

Det er ret almindeligt at børn med PDA (ekstrem kravafvisende) har problemer med at blive forstået af deres omgivelser, og at det spiller en rolle for at forstå, hvorfor de isolerer sig så konsekvent og derved søger at undgå stimuli, som de ikke selv har kontrol over. De er ofte bevidste over, at de ikke kan kontrollere deres udtalte affektreaktioner og dette piner dem. De prøver for alt i verden at forhindre situationer, der indebærer at de bliver angste eller vrede på en måde de ikke kan styre, og som andre tager afstand fra, og vil derfor hellere helt unddrage sig ydre stimuli selv om de faktisk savner kontakten udadtil.

I de senere år lader det til at hyppigheden af PDA er øget. I hvert fald støder man som psykolog oftere på børn med PDA, mere end at det blot kan forklares ved at vi ikke tidligere var så opmærksomme på det. Flere børn med PDA henvises til undersøgelse og behandling, ofte på et tidspunkt hvor problemerne med kravafvisning, her- under skolevægring, har stået på længe og er kørt helt i hårdknude.

Kurset vil indeholde en kort intro til begrebet; PDA – psykopatologien bag adfærden, herunder lidt viden om traumatologi – og så oplæg til en fælles drøftelse af en pædagogisk/behandlingsmæssig tilgang til at hjælpe børnene ud af den fastlåste situation – hvordan motiveres eleven til igen turde lade de voksne ”sætte dagsordenen i deres liv?” Stinne har i flere sammen- hænge introduceret begrebet for både forældre, andre samarbejdspartnere og medarbejdere – og det er ret virkningsfuldt at flytte fokus fra, at det er børn/unge som afviser, fordi de ikke gider/magter til en forståelse af, at det er børn/ unge som i virkeligheden er ekstremt optagede af at præstere korrekt og ikke fejle i samspillet.

Tilmelding

Pris kr. 380 inkl. let forplejning.
Beløbet betales kontant på dagen, der kan fremsendes en faktura eller overføres til konto: 0400 4015183328.

(Din tilmelding er først gyldig når du har modtaget en bekræftelse fra os)

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig psykolog
Gitte Lai Højmose

Telefon: 53793570
Mail: glh@basen.dk

Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Del indhold: