Kan du varetage undervisningen i tysk og madkundskab på udskolingsniveau?

Kan du varetage undervisningen i tysk og madkundskab på udskolingsniveau? Og er du træt af at undervise alt for mange lektioner, ikke at have tid til relationsdannelse, at have for langt til ledelsen og for få ressourcer? Så skal du måske se med her. 

På Basen skole og dagbehandling søger vi lige nu en underviser til vores udskoling, som kan varetage undervisningen i tysk og madkundskab. Da vi allerede har en bred faglig dækning, har alle fag i kombination med tysk og madkundskab interesse.

Hvad kan vi tilbyde

 • Et meningsfyldt arbejde, hvor man kan gøre en reel forskel for nogle børn og unge mennesker.
 • En hverdag, hvor du skal stå for undervisningen i ca. 15 lektioner om ugen.
 • Et tæt samarbejde med vores anden tysklærer. I er med i hinandens undervisning og har fælles forberedelsestid.
 • Fast supervision og sparring med både afdelingsleder og afdelingens psykolog.
 • Daglige morgenmøder og ugentlige personalemøder, hvor der også er tid til at tale didaktik, pædagogik og udvikling, og hvor vi i fællesskab sætter mål for elevernes udvikling.
 • En arbejdsplads, hvor der er kort til ledelsen og hvor man bliver lyttet til.
 • Ambitiøse, engagerede og fagligt dygtige kollegaer, der brænder for deres arbejde.
 • Mentorordning og et introforløb, hvor man får lov til at observere og lære børnene at kende, inden man selv står med ansvaret for undervisningen.
 • Tid og plads til at kunne imødekomme det enkelte barns behov.
 • En arbejdsplads, der stræber efter at såvel børn som voksne er i trivsel.
 • En lille afdeling med ca. 20 medarbejdere og ca. 40 børn, hvor alle kender alle og hvor vi prioriterer fællesskabet højt.
 • Gode ressourcer til undervisningsmidler og aktiviteter, både i og udenfor huset.
 • En høj normering, da alle vores klasser består af 5-8 elever og 2-3 voksne.
 • Gode ansættelsesforhold med en fælles overenskomst med SL.
 • Frokostordning, sundhedsforsikring, løbende efter- og videreudvikling, mulighed for at udvikle dig i organisationen, fede fester og sociale arrangementer. 

Hvad forventer vi af dig

 • At du har interesse for og mod på at lære om målgruppen på Basen.
 • At du har mod på at arbejde behandlingsmæssigt med børnenes udfordringer.
 • At du har kompetencer til, i samspil med vores andre faglærere, at kunne undervise i tysk og madkundskab og også gerne i dansk og engelsk på udskolingsniveau, enten i form af en læreruddannelse eller en anden relevant akademisk uddannelse.
 • At du kan begå dig i et tværfagligt lærings- og behandlingsmiljø, hvor alle faggrupper arbejder ligeværdigt og tæt omkring elevens udvikling.
 • At du er en nærværende og troværdig person med stærke kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt.
 • At du har let ved at skabe relationer, særligt i forhold til elever, forældre og samarbejdspartnere.

Hvem er vi

Basen er et selvejende, nonprofit dagbehandlingstilbud for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer og behov. Vores dagbehandlingstilbud indeholder både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte for sårbare og udsatte børn og unge med vanskeligheder indenfor bl.a. angstdepressionOCD, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende vanskeligheder.

Et dagbehandlingstilbud på Basen følger de almindelige bestemmelser i serviceloven ift. dagbehandling, og eleverne visiteres på baggrund af deres behandlingsbehov og folkeskoleloven i forhold til antal af undervisningstimer, hvad eleven skal undervises i mv. hvilket betyder, at vi underviser i fuld fagrække og at vores elever efter 9. klasse går til eksamen i alle deres fag. Vores elever er alle normaltbegavede, de fleste har gode kognitive evner og størstedelen får en god afgangsprøve efter 9. klasse. Eleverne har som regel tidligere gået i den almene folkeskole/privatskole eller på specialskole. På Basen har vi et trygt miljø med meget færre elever og mange flere voksne end i den almene folkeskole. Herudover har vi gode og trygge rammer – men ligner ellers enhver anden skole.

På Basen vil du få et alsidigt og udfordrende job, hvor du er omgivet af ambitiøse, engagerede og kreative kollegaer. Det daglige samarbejde er funderet på gensidig tillid og en uformel stemning. Det skal være sjovt, lærerigt og meningsfuldt at arbejde på Basen.

Som fremtidig medarbejder på Basen vil du bl.a. deltage i Temaaftener, holdningseftermiddage, sparring og ekstern supervision, behandlingsmøder, sociale arrangementer, internat mm. Basen består af 4 afdelinger henholdsvis på Østerbro i København, i Birkerød og i Odense, så du vil blive en del af en større organisation.

Ansøgning

Søg stillingen online her snarest muligt og senest onsdag d. 26. januar 2021 kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende.

Arbejdssted

Basen Dagbehandling
Carl Nielsens Allé 15C
2100 København Ø
Afdelingsleder: Gitte Lai Højmose

Du kan læse mere om Basen her på vores hjemmeside.

Tiltrædelse og ansættelsesvilkår

Stillingen er i gennemsnit på 37 timer ugentligt. Tiltrædelse pr. 1. marts eller senest 1. april 2022.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Klik for at søge stillingen

Ansøgningsfrist: 26. januar 2022.

Ansættelsesvilkår: Gennemsnitligt 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse: 1. marts eller senest 1. april 2022.

Spørgsmål: Kontakt afdelingsleder Gitte Lai Højmose på tlf. 5379 3570.

Klik for at søge stillingen

Del indhold: