Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge med særlige udfordringer?

Basens dagbehandlingstilbud i Odense oplever en stor tilgang af børn og unge. Derfor søger vi en engageret pædagog, som er relationelt stærk, har forståelse for målgruppens udfordringer og som har mod på og lyst til at tilrettelægge den pædagogiske indsats for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer.

Basen er et selvejende dagbehandlingstilbud for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer så som autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD, depression, isolationsproblematikker, skolevægring, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd, ADHD eller andre psykiatriske vanskeligheder. Størstedelen af vores elever har fremmøde på Basen, men vi har også elever, der i kortere eller længere perioder ikke er i stand til at have fysisk fremmøde, hvorfor relationsarbejdet i disse sager vil blive startet op i elevens hjem.

På Basen er troen på det enkelte menneskes styrker og ressourcer i centrum. Eleverne på Basen har nemlig ikke altid oplevet at blive betragtet som ressourcefulde individer, eller som individer der har en plads i fællesskabet.

Vi arbejder visionært med afsæt i nogle helt grundlæggende værdier om professionalisme og troværdighed, som er afgørende i en dagligdag, der skal være meningsfuld for den enkelte elev. Vi varetager en differentieret vifte af opgaver, såsom: hjemmeundervisning i længerevarende brobygningsforløb ind til Basen, 1:1 støtte på skolen for elever der har behov for særlig støtte, udførelse af nedskrevne behandlingsmål, statusmøder, forældresamtaler og lignende.

Vores elever har stor lyst til det sociale, og vi prioriterer lejrskoler, spilleaftener og overnatninger højt. Vores målgruppe består af både drenge og piger, der indgår i blandede klasser, hvor vi oplever at der er plads til at blive stressreduceret, samtidig med at det giver mulighed for at være en del af et større fællesskab.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at:

 • Varetage primærtid med de elever, som du kan blive primær (kontaktpersonfunktion) for. Her taler man om trivsel og arbejder ud fra Basens primær/behandlings-værktøjer, således at eleven opnår forståelse omkring sig selv.
 • Skabe god kontakt til elever, forældre, kollegaer, socialrådgivere og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Igangsætte pædagogiske projekter alene og/eller i samarbejde med kollegaer samt forældre, psykologer, psykiatere og sagsbehandlere.
 • Dokumentere elevens trivsel og faglige processer skriftligt i skoleintra.
 • Udføre behandlingsorienterede tiltag som gør, at eleven kommer på Basen.
 • Støtte omkring elever i pauserne, fælles frokost og andre sociale situationer.

Vi forventer, at du

 • Er uddannet pædagog.
 • Har overblik og evne til selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver.
 • Har mod på hjemmeundervisningsforløb, hvorigennem der dannes bro til opstart på Basen.
 • Er villig til at reflektere over egen praksis sammen med kollegaer og ledere, og at du er motiveret for faglig og personlig kompetenceudvikling gennem bl.a. sparring og supervision.
 • Tager ansvar for egne såvel som afdelingernes arbejdsopgaver og trivsel.
 • Kan kravtilpasse i situationen og være omstillingsparat i arbejdet med eleverne.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til målgruppen.
 • Det er en fordel, hvis du har didaktiske kompetencer samt kan og vil assistere ved undervisningsforløb for netop denne målgruppe.

Vi kan tilbyde

 • En værdibaseret, privat organisation med en veldefineret kerneopgave og en stærk behandlingsmæssig tilgang.
 • Mulighed for deltagelse i konferencer, interne og eksterne kurser og efteruddannelse – bl.a. på vores Kompetencecenter.
 • En organisation, hvor der er højt til loftet og kort vej fra tanke til handling.
 • Engagerede og fagligt dygtige kollegaer.
 • Et tværfagligt arbejdsmiljø bestående af både pædagoger, lærere og psykologer.
 • Gode ansættelsesvilkår; sundhedsforsikring, pensions- og frokostordning, fleksibilitet og rig mulighed for at udvikle dig i organisationen.
 • Medansvar i at skabe et sundt og udviklende arbejdsmiljø i et nyt og voksende team på Basen Fyn, hvor stemningen er uformel og humor er værdsat.

Om Basen

Basen har eksisteret siden 1996 og er et selvejende, nonprofit dagbehandlingstilbud til børn og unge med særlige behov i alderen 9-18 år. Målgruppen er normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer og psykiatriske vanskeligheder. Vi udgør et alternativ til almene folkeskole- og specialskoletilbud, og vores tilbud indeholder både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte samt behandling for sårbare og udsatte børn og unge.

Vi består på nuværende tidspunkt af fire skole- og dagbehandlingsafdelinger, et STU-tilbud samt et Kompetencecenter, henholdsvis på Østerbro i København, i Birkerød og i Odense. Vi er ca. 105 medarbejdere i alt fordelt på de fire afdelinger, og medarbejderstaben er tværfagligt sammensat af lærere og pædagoger, psykologer, familiebehandlere, akademikere, kokke og en pedel.

Ansøgning

Send ansøgning samt CV til info@basen.dk snarest muligt, og senest onsdag d. 12. januar 2022 kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 3.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Patrick Bøtcher på tlf. 2548 0375. Du kan læse mere om hvem vi er og hvordan vi arbejder her på hjemmesiden.

Tiltrædelse og ansættelsesvilkår

Stillingen er i gennemsnit på 37 timer ugentligt.
Arbejdspladsen er Basen Fyn, Thulevej 8, 5210 Odense NV.

Tiltrædelse pr. 1. marts eller før, hvis dette kan lade sig gøre.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 12. januar 2022 via info@basen.dk

Ansættelsesvilkår: Gennemsnitligt 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse: 1. marts 2022.

Spørgsmål: Kontakt afdelingsleder Patrick Bøtcher på tlf. 2548 0375.

Del indhold: