HR-chef med stærke relationskompetencer

Medarbejderne er Basens vigtigste ressource og hele kernen i vores ydelse. På Basen ønsker vi at opkvalificere vores fokus på rekruttering, on-boarding, fastholdelse og trivsel. Vi er privilegerede ved at have en dygtig og engageret medarbejdergruppe – det ønsker vi at blive ved med og samtidig ruste os i en verden, hvor vi oplever, at der er øget konkurrence om de dygtigste medarbejdere indenfor vores område. Det er desuden vigtigt for os, at skabe et miljø med et godt sammenhold både på den enkelte afdeling og på tværs. Dette er med til at gøre vores arbejdsplads til et bidragende fællesskab; hvor man føler man hører til, bidrager og udvikler sig – også når dagene er travle. 

Om stillingen

Du vil blive en vigtig del af vores øverste ledelse. Vores økonomichef har i dag ansvaret for ’den hårde del’ af HR, lønforhandling, kontrakter, ansættelsesret, syge- og feriepengeregler osv. Vi vil dog også gerne prioritere den mere bløde del af HR ved at sætte fokus på alternative metoder til rekruttering og professionalisere hele vores ansættelsesforløb endnu mere – så vores kommende medarbejdere bliver taget rigtig godt imod hele vejen i processen, lige fra man sender sin ansøgning til ens introduktionsperiode er overstået.

Udover rekruttering, vil vi gerne samle vores organisation endnu mere og sikre, at ex. MUS-samtaler har en rød tråd med vores APV, Basens kerneopgave og den faglige retning, vi skal bevæge os i.

På Basen er vi ikke tilhængere af KPI’er. Vi har en tro på værdibaseret, tilstedeværende ledelse tæt på fremfor, distanceret Excel-management-ledelse. Vi tror på, at vores område; behandling af udsatte børn og unge, kræver nogle helt særlige kompetencer, det kræver igen en organisation, der kan facilitere rammer, kultur og et arbejdsmiljø, der kan understøtte fastholdelse og tiltrækning af disse kompetencer. Vi hylder forskellighed og vægter at hver enkelt medarbejder bliver set.

Vores tidligere bestyrelsesformand sagde ofte ’det skal være sjovt at gå på arbejde’- det mener vi stadigvæk det skal. Derudover skal det være meningsfuldt, engagerende, fagligt udviklende og rigtig mange andre ting, som vi tænker skal være pejlemærket for denne funktion.

Da dette er en nyoprettet stilling, vil du selv have stor indflydelse på jobindholdet. Vi tror på samskabende processer, hvor du også kan bringe dine idéer og tanker i spil, sammen med vores.

Nogle af de arbejdsopgaver, der bliver dit ansvarsområde, er:

 • Kortlægge kompetencebehov for de enkelte afdelinger, herunder behov for deltagelse i interne og eksterne kurser og kompetenceudviklingsforløb
 • Have ansvar for rekrutteringsprocessen fra A-Z, herunder udarbejdelse og koordinering af jobopslag på tværs af afdelinger, sikre en god proces og dialog med ansøgere, screening og evt. test af kandidater samt deltagelse i ansættelsesudvalg
 • Opfølgning på on- og offboardingproces; sikre gode introforløb for nye medarbejdere i samarbejde med afdelingerne
 • Løbende evaluering under ansættelsesforholdet
 • Evalueringssamtaler ved ophør – hvad kan vi lære?
 • Opfølgning på APV, lokale handleplaner på afdelingerne og bidrage med implementering af initiativer
 • Varetage vores nye whistleblower ordning
 • Ansvarlig for AMO (ArbejdsMiljøOrganisationen) bestående af repræsentanter for afdelingerne og ledelsen
 • Implementering og opfølgning på tiltag, der højner medarbejdertrivsel og -fastholdelse
 • Planlægning og eksekvering af sociale aktiviteter, bl.a. tovholder på ’Basen Sociale Kulturklub’
 • Præge de fremtidige HR-processer og implementering af et nyt HR-system

I vurderingen af kandidater til stillingen, vil vi særligt lægge vægt på, at du:

 • Er struktureret og god til at eksekvere
 • Motiverer ved at gå forrest som et godt eksempel – og således kan få andre med dig
 • Er en stærk kommunikator i skrift og tale
 • Er stærk i at opbygge og dyrke relationer samt besidder gode samarbejdsevner
 • Har mange gode idéer, er lydhør, empatisk og visionær

Om Basen

Basen har eksisteret siden 1996 og er et selvejende dagbehandlings- og STU-tilbud til børn og unge med særlige behov fra 9-25 år. Målgruppen er normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer som autismespektrumforstyrrelse, angst, OCD, depression, isolationsproblematikker, skolevægring, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd, ADHD eller andre psykiatriske vanskeligheder. Vi udgør et alternativ til almene folkeskole- og specialskoletilbud, og vores tilbud indeholder både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte samt behandling for sårbare og udsatte børn og unge.

Vi består på nuværende tidspunkt af fire skole- og dagbehandlingsafdelinger, et STU-tilbud samt et Kompetencecenter, henholdsvis på Østerbro i København, i Birkerød og i Odense. Vi er ca. 95 medarbejdere i alt fordelt på de fire afdelinger og medarbejderstaben er tværfagligt sammensat af lærere og pædagoger, psykologer, familiebehandlere, akademikere, kokke og en pedel.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen kan du kontakte Direktør Mette Tellerup Larsen på tlf. 27304982 – der er afsat tid til at tale med ansøgere der ringer; d. 16. nov. Mellem kl. 14.00-16.00, d. 17. nov. Mellem kl. 12.00-14.00 eller d. 19. mellem kl. 12.00-14.00.

Ansøgning

Søg gerne stillingen snarest muligt og senest den 25. nov. Kl. 12.00.

Arbejdssted

Primært på Middelfartgade 9, 2100 København Ø – men du vil også have en stor del af din arbejdstid på Basens afdelinger.

Tiltrædelse og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Tiltrædelse pr. 1. januar 2022 eller før, hvis dette kan lade sig gøre.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Søg stillingen nu.

medarbejderne på basen
Klik for at søge stillingen

Ansøgningsfrist: 25. november 2021 kl. 12.00.

Ansættelsesvilkår: 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse: 1. januar 2022 – eller før, hvis dette kan lade sig gøre.

Har du spørgsmål til stillingen? Så kontakt vores direktør, Mette Tellerup Larsen på T 2730 4982.

Klik for at søge stillingen

Del indhold: