Familiebehandlere søges til Basen

Grundet en stor stigning i elevtallet og et vedvarende ønske om hele tiden at opkvalificere og udvikle vores ydelser, søger Basen nu 2 familiebehandlere til en yderligere kvalificering af familiearbejdet på Basen. Vi er optagede af at tilbyde et tværfagligt samarbejde af høj kvalitet, og det er vores erfaring at det væsentligste parameter for barnets positive udvikling, er en styrket indsats i familien.

Basen har eksisteret siden 1996 og er et selvejende dagbehandlings- og STU-tilbud. Vi består på nuværende tidspunkt af tre skole- og dagbehandlingsafdelinger, to STU-tilbud samt et Kompetencecenter, henholdsvis på Østerbro i København og i Birkerød.

Målgruppen på Basen er normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer så som autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD, depression, isolationsproblematikker, skolevægring, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd, ADHD eller andre psykiatriske vanskeligheder. Vi underviser i alle folkeskolens fag, og anvender socialpædagogiske og didaktiske tilgange i undervisningen.

Da det er to nyoprettede stillinger, vil der være mulighed for selv at medvirke til at præge indholdet.

Vi forestiller vi os følgende arbejdsopgaver:

 • Sparring/ rådgivning/ oplæring/ støtte af medarbejderne i det familiearbejde, de udfører
 • Samtaleforløb med udvalgte familier/forældre
 • Hjemmebesøg sammen med en medarbejder i enkelte sager
 • Skriftlig dokumentation og kvalitetssikring af indsatsen
 • Medvirke til at kvalificere behandlingsplaner for den enkelte elev
 • Tæt samarbejde med afdelingens psykolog og afdelingsleder
 • Mulighed for deltagelse i udvalgte aktiviteter i kompetencecentret, hvis det ønskes; fx at afholde kurser
 • Afholdelse af netværksmøder
 • Implementering af evidensbaserede metoder og programmer

 

Vi forestiller os du har følgende kompetencer/kvalifikationer:

 • Uddannet socialrådgiver eller tilsvarende bachelorniveau, med efteruddannelse som familiebehandler
 • Erfaring med børne- og familiearbejde
 • God til at organisere, strukturere og planlægge egen arbejdsdag
 • Stærke formidlingsevner, både mundtlig og skriftlig
 • Stærk sparringspartner

Arbejdstiden er 37 timer pr uge. Hvis den rette ansøger ønsker 32 timer, kan dette også imødekommes.

Familiebehandlerne vil blive delt mellem vores afdelinger således:

Familiebehandler A
Arbejdssted Carl Nielsens Allé, Østerbro (2 dage) og Strandboulevarden, Østerbro (3 dage).

Familiebehandler B
Arbejdssted Søndervangen, Birkerød (3 dage) og Strandboulevarden (2 dage).

Hver fredag vil familiebehandler A og B være sammen hele dagen og kan koordinere, erfaringsudveksle og lign.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe. For at sikre tid og fokus til at svare ordentligt, har vi afsat fredag d. 11. oktober samt mandag d. 21. oktober kl. 12.30-14.00 til at besvare telefoniske henvendelser. Du kan kontakte direktør Mette Tellerup Larsen på 2730 4982 og vicedirektør Jacob Guldager Søe på 2689 6767.

Informationsmøde
Mandag d. 21. oktober kl. 16.00-17.00 afholdes et informationsmøde om stillingerne, på Middelfartgade 9, 2100 København Ø, hvor du kan høre mere om det konkrete indhold i stillingerne og om organisationen.

Informationsmødet kræver forudgående tilmelding til kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Scott msc@basen.dk, senest d. 18. oktober kl. 12.00.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen senest onsdag d. 23. oktober kl. 12.00. Vi vil afholde samtaler d. 25. og 28. oktober, med forventet ansættelsesstart d. 1. december 2019.

Søg stillingen via dette link.

Klik for at søge stillingen

Ansøgningsfrist: 23. oktober 2019.

Ansættelsesvilkår: Gennemsnitligt 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse: 1. december 2019.

Informationsmøde: Mandag d. 21. oktober kl. 16.00-17.00, på Middelfartgade 9, 2100 København Ø. Tilmelding til kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Scott på msc@basen.dk

Klik for at søge stillingen

Del indhold: