Genopslag

Behandlingsansvarlig psykologfaglig leder til Basen dagbehandling

Basen søger en ledende psykolog til at varetage den faglige ledelse af vores behandlingsarbejde. Herunder den faglige ledelse af Basens psykologgruppe på pt. 9 psykologer. For at udvide ansøgerfeltet, har vi valgt at genopslå denne stilling.

 Basen er et dagbehandlings- og STU-tilbud for børn og unge i alderen 9-25 år. Vi er fordelt på 4 matrikler (to på Østerbro, en i Birkerød og en i Odense) med en samlet psykologgruppe på pt. 9 psykologer fordelt på de 4 afdelinger. Afdelingspsykologernes opgaver er at udforme og validere behandlingsplanen når elever indskrives, at give løbende sparring til medarbejderne, at tilbyde samtaler med elever og forældre, at sikre meningsfulde behandlingsmål samt medvirke til implementering heraf i dagligdagen, at deltage i statusmøder o. lign. opgaver. Afdelingslederne er personaleledere for psykologerne på afdelingen og har blandt andet ansvar for prioritering af psykologernes opgaver. Som ledende psykolog vil du blive en del af Basens øverste ledelse, og da det er en nyoprettet stilling, vil du i høj grad medvirke til at præge indholdet af stillingen i tæt samarbejde med resten af ledelsen.

Som ledende psykolog på Basen Dagbehandlingstilbud forventer vi, at dine opgaver bl.a. vil være

 • Tæt samarbejde med afdelingslederne på vores fire afdelinger
 • Faglig ledelse af Basens psykologgruppe på pt. 9 psykologer fordelt på 4 afdelinger
 • Sikre kvalitet i behandlingsarbejdet på teoretisk vis gennem udvikling af kvalitetsstandarder, skabeloner og procedurer, herunder kvalitetssikring af behandlingsplaner
 • Sikre kvalitet i behandlingsarbejdet i det praksisnære fællesskab gennem supervision/sparring og støtte til udformningen af behandlingsplaner i særligt vanskelige sager
 • Holde kurser og oplæg i vores kompetencecenter og for vores medarbejdere på temadage
 • Indgå i Basens VISO-team som specialist og løbende varetage VISO-opgaver

Vi vægter, at du har følgende kompetencer

 • Erfaring fra arbejdet med udsatte børn og unge og/eller børn og unge med diagnoser
 • Er autoriseret og på vej mod specialisering inden for et af de børnepsykologiske områder
 • Er stærk i psykologiske/behandlingsmæssige teorier og metoder, og kan omsætte denne viden til praksis til gavn for Basens elever
 • Kan medvirke til at skabe en tydelig retning i pædagogisk og didaktisk praksis
 • Er stærkt teoretisk funderet inden for klinisk børnepsykologi og børneneuropsykologi og har forståelse for, hvordan en sådan viden oversættes til lærer- og pædagoguddannede medarbejdere
 • Tilbyder engagement i det tværfaglige samarbejde
 • Kan bidrage til at udvikle Basens ydelser både inden for dagbehandling, VISO og vores kompetencecenter

Om Basen

Basen har eksisteret siden 1996 og er et selvejende dagbehandlings- og STU-tilbud til børn og unge med særlige behov i alderen 9-23 år. Målgruppen er normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer som autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD, depression, isolationsproblematikker, skolevægring, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd, ADHD eller andre psykiatriske vanskeligheder. Vi udgør et alternativ til almene folkeskole- og specialskoletilbud, og vores tilbud indeholder både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte samt behandling for sårbare og udsatte børn og unge.

Vi består på nuværende tidspunkt af fire skole- og dagbehandlingsafdelinger, et STU-tilbud samt et kompetencecenter, henholdsvis på Østerbro i København, i Birkerød og i Odense. Vi er ca. 105 medarbejdere i alt fordelt på de fire afdelinger, og medarbejderstaben er tværfagligt sammensat af lærere og pædagoger, psykologer, familiebehandlere, akademikere, kokke og en pedel.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, kan du kontakte direktør Mette Tellerup Larsen på tlf. 2730 4982 – der er afsat tid til at tale med ansøgere, der ringer mandag d. 3. januar mellem kl. 14.00-15.00 og fredag d. 7. januar mellem kl. 12.00-14.00.

Ansøgning

Søg gerne stillingen snarest muligt og senest torsdag den 13. januar. Kl. 12.00 via info@basen.dk.

Arbejdssted

Middelfartgade 9, 2100 København Ø – samt på Basens øvrige afdelinger.

Tiltrædelse og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Tiltrædelse pr. 1. marts 2022 eller før, hvis dette kan lade sig gøre.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 13. januar 2022 via info@basen.dk.

Ansættelsesvilkår: Gennemsnitligt 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse: 1. marts 2022.

Spørgsmål: Kontakt direktør Mette Tellerup Larsen på tlf. 2730 4982 – der er afsat tid til at tale med ansøgere, der ringer mandag d. 3. januar mellem kl. 14.00-15.00 og fredag d. 7. januar mellem kl. 12.00-14.00.

Del indhold: