Autoriseret børne- og ungdomspsykolog søges til Basen Nord i Birkerød 32 timer/ugentligt

Har du specialiseret viden indenfor specialundervisnings- og socialområdet, herunder om børn og unge med forskellige psykiske vanskeligheder? Er du fagligt ambitiøs, og god til at skabe kontakt til ansatte, elever, forældre og samarbejdspartnere? Så er du måske den nye kollega, vi leder efter.

Basen søger lige nu en autoriseret børne- ungdomspsykolog med specialiseret viden indenfor autisme, skolevægring, opmærksomhedsforstyrrelser, depression og andre psykiske vanskeligheder. Vores kommende kollega er god til at skabe kontakt til ansatte, forældre, elever samt eksterne samarbejdspartnere og vægter samskabelse lige så højt, som vi gør. Dine arbejdsopgaver vil fordele sig på både opgaver tilknyttet Basens egne elever og forældre, såsom sparring med medarbejdere, testning, familiesamtaler og ungesamtaler, og på at løse VISO-sager.

Basen har eksisteret siden 1996 og er et selvejende dagbehandlings- og STU-tilbud. Vi består på nuværende tidspunkt af fire skole- og dagbehandlingsafdelinger, et STU-tilbud samt et Kompetencecenter, henholdsvis på Østerbro i København, i Birkerød og i Odense. Du vil have din daglige gang på vores afdeling på Søndervangen 51 i Birkerød. På Basen Nord tilbyder vi 5. til 10. klasse med fuld fagrække, og det er endvidere muligt at gå op til folkeskolens prøver; FP9 og FP10.

Målgruppe og tilgang

Målgruppen på Basen er normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer, såsom austismespektrumforstyrrelse, angst, OCD, depression, isolationsproblematikker, skolevægring, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd, ADHD eller andre psykiatriske vanskeligheder. Ofte er der tale om komplicerede kombinationsproblematikker. Vi underviser i alle folkeskolens fag og har et socialpædagogisk såvel som didaktisk fokus i undervisningen.

På Basen ser vi undervisning og behandling som to uadskillelige elementer, hvorfor hverdagen tilrettelægges i tæt samarbejde med Basens psykologer. På baggrund af vores 1:3 normering arbejdes der med en individualiseret tilgang til den enkelte elev ud fra en eklektisk teoretisk referenceramme. Særligt bruger vi forståelsesrammer og metoder fra den kognitive, systemisk/narrative, mentaliseringsbaserede og neuroaffektive tilgang. Alt sammen understøttet af en klar struktur og en forudsigelighed i hverdagen ud fra bl.a. TEACCH-principperne og low arousal pædagogik.

Din opgave

Som psykolog på Basen Nord vil du blive en del af dagligdagen, og du vil dele kontor med afdelingens anden psykolog og afdelingens familiebehandler. Du vil også indgå i et fagteam med bl.a. organisationens 9 øvrige psykologer, som varetager opgaver på hver deres afdeling. Psykologerne sparrer med hinanden og bidrager med input til den videre faglige udvikling på Basen. Vi har fokus på at kvalitetsudvikle vores afdelinger i tæt samarbejde med ledelsen.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

 • Tæt samarbejde med Basens medarbejdere med fokus på udviklende behandlingsplaner og tilrettelæggelse af relevante behandlingstiltag.
 • Fast faglig sparring med de primære behandlere (pædagoger og lærere).
 • Rådgivning til forældre, børn/unge, skolepersonale samt andre relevante fagpersoner.
 • Deltagelse i og udvikling af pædagogisk, behandlingsmæssig praksis på Basen.
 • Tværfagligt samarbejde og konsultative ydelser, både internt og eksternt.
 • Screening og test af Basens elever, når det vurderes relevant.
 • Terapeutiske samtaleforløb med elever og forældre.
 • Oplæg og anden faglig opkvalificering af Basens medarbejdere.
 • Sparring, rådgivning og afholdelse af kurser for eksterne fagfolk.
 • Psykologiske undersøgelser og rådgivningsforløb i forbindelse med VISO-sager.

Vi forventer, at du

 • Er uddannet psykolog med autorisation, gerne med erfaring/kendskab inden for børn og unge med særlige udfordringer.
 • Har erfaring med Basens målgruppe.
 • Har erfaring med testning og undersøgelse af børn og unge, og gerne erfaring med neuropsykologiske undersøgelser.
 • Har viden og/eller interesse inden for skole- og dagbehandlingsområdet og pædagogisk praksis.
 • Er fagligt velfunderet og ønsker at udvikle dig både tværfagligt og monofagligt.
 • Har overblik og evne til selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver.
 • Er god til at håndtere forskelligrettede forventninger fra elever, forældre og relevante samarbejdspartnere.
 • Tager ansvar for egne og afdelingernes arbejdsopgaver og trivsel.
 • Har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde tværfagligt.

Basen tilbyder

 • En værdibaseret organisation med en veldefineret kerneopgave og en stærk behandlingsmæssig tilgang.
 • Engagerede og fagligt dygtige kollegaer.
 • Gode ansættelsesvilkår; sundhedsforsikring, frokostordning, løbende efter- og videreuddannelse, ekstern supervision, arbejdsgiverbetalt pension, fleksibilitet og mulighed for at udvikle dig i organisationen.
 • Et sundt og udviklende arbejdsmiljø.

På Basen vil du få et alsidigt og udfordrende job, hvor du er omgivet af ambitiøse, engagerede og kreative kollegaer. Det daglige samarbejde er funderet på gensidig tillid og en uformel stemning. Det skal være sjovt, lærerigt og meningsfuldt at arbejde på Basen.
Som fremtidig medarbejder på Basen vil du bl.a. deltage i Temaaftener, holdningseftermiddage, sparring og ekstern supervision, behandlingsmøder, sociale arrangementer m.m.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Carina Hasselby på: 4056 8667.

Ansøgning

Søg stillingen online her snarest muligt og senest d. 25. januar kl. 12.00. Samtaler vil finde sted d. 28. januar.

Arbejdssted

Basen Dagbehandling
Søndervangen 51
3460 Birkerød

Du kan læse mere om Basen på vores hjemmeside: www.basen.dk.

Tiltrædelse og ansættelsesvilkår

Stillingen er i gennemsnit på 32 timer ugentligt. De 32 timer fordeles på alle 5 dage kl. 8-14 på nær torsdage, som vil være kl. 8-16.

Tiltrædelse pr. 1. marts 2022 eller før, hvis dette kan lade sig gøre.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg jobbet online.

Klik for at søge stillingen

Ansøgningsfrist: 25. januar 2022.

Ansættelsesvilkår: 32 timer ugentligt.

Tiltrædelse: 1. marts 2022 eller før hvis dette er muligt.

Spørgsmål: Kontakt afdelingsleder Carina Hasselby på telefon 4056 8667.

Klik for at søge stillingen

Del indhold: