I indeværende skoleår har vi et øget fokus på at implementere særligt tilrettelagte aktiviteter, som en del af undervisningen og elevernes primærtid. I tråd med den neuroaffektive udviklingspsykologi vil eleverne således stimuleres og aktiveres i små doser, flere gange dagligt. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne vil tage udgangspunkt i stimulering og aktivering af eleverne på det neuroaffektive udviklingsniveau, som de individuelle elever befinder sig på.

For de elever der f.eks. har vanskeligt ved at mærke sig selv indefra og ikke kan mærke smerte, kulde og varme vil der i løbet af en skoleuge være flere relevante aktiviteter, hvor netop dette område aktiveres og stimuleres. Dette eksempelvis i form af rytmik, spejling af bevægelser, tryk og sanseintegrerende aktiviteter. For elever der har vanskeligt ved følelsesregulering vil der være fokus på aktiviteter i undervisningen og primærtiden, hvor der arbejdes aktivt med følelsesreguleringen. Dette eksempelvis i form af en opgave eller aktivitet, hvor selve tempoet varierer fra højt til lavt aktivitetsniveau, således at eleven lærer at regulere sig i små doser, ligesom samarbejdsorienterede aktiviteter vil stimulere følelsesreguleringen.

Det er vores mål, at vi ved skoleårets afslutning har opbygget en erfaringsbase, som kan udarbejdes i en portefølje af aktiviteter, der vil kunne implementeres sammen med den faglige undervisning, således at undervisning og behandling går hånd i hånd.