Forældre til børn med ASF og skolevægring/isolationsproblematikker

Forældreworkshop

Torsdag d. 19. januar 2017 kl. 16.30-19.30
Basens skoleafdeling på Strandboulevarden 122, 2. sal, 2100 København Ø.

v. autismekonsulent Lulle Scheel og behandlingskoordinator Betina Scheller

Basen oplever et stigende antal af henvendelser fra både forældre, sagsbehandlere og fagfolk vedrørende skolevægring og isolationsproblematikker. Disse børn og unge er ofte diagnosticerede med forskellige grader af ASF (autismespektrumsforstyrrelser). Basen afholder en workshop for forældre der oplever denne situation på tæt hold, hvor der ofte er stor ensomhed og magtesløshed forbundet med at stå i denne situation som forældre. På workshoppen vil vi give plads til erfaringsudveksling, faglig sparring og erfaringsdeling ift hvordan vi på Basen arbejder med denne målgruppe.

Hvordan kan vi forstå baggrunden for skolevægringen/isolationen og dermed påbegynde at igangsætte en relevant indsats ift barnet/den unge, så isolationen brydes og det bliver muligt at indgå i en almindelig hverdag igen.

Tilmelding

Pris kr. 380 inkl. let forplejning.
Beløbet betales kontant på dagen, der kan fremsendes en faktura eller overføres til konto: 0400 4015183328.

(Din tilmelding er først gyldig når du har modtaget en bekræftelse fra os)

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig psykolog
Gitte Lai Højmose

Telefon: 53793570
Mail: glh@basen.dk

Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Del indhold: