Den traumatiserede hjerne

Basen sætter fokus på den traumatiserede hjerne ved vores næste temaaften 9. november 2017 kl. 16.30-19.30 på Basens nye afdeling i Birkerød, Søndervangen 51, 3460 Birkerød.

Aftenens indhold og formål

Aftenens tema vil tage afsæt i en kort introduktion til, hvordan vore hjerner fungerer, og hvad der sker, hvis et menneske bliver udfordret over evne og ikke magter at fungere i sit almindelige liv. De seneste år har Kirsten været med til at udbrede viden om børn og unge, som har en ekstrem form for kravafvisende adfærd (PDA – Pathological Demand Avoidance) og denne tilstand vil blive beskrevet kort, men med fokus på de mulige årsager til, hvorfor nogle børn og unge kan blive kravafvisende. En af hypoteserne for denne tilstand er, at børn og unge på autismespektret i deres liv kan have været blevet egentlig traumeramt, som har bevirket, at deres krop, psyke og hjerner er blevet belastet i en grad, så de lukker ned, hvis de føler sig presset. Der vil være fokus på denne problematik og ideer til, hvordan man bedre kan bringe børn og unges arousal ned ved hjælp af forskellige strategier.

Foredragsholder

Kirsten Callesen er psykolog og ejer af Psykologisk Ressource Center samt stifter af Søstjerneskolen. Kirsten har i mange år haft fokus på de mest sårbare personer indenfor autismeområdet og brænder for, at alle børn og unge skal kunne få en uddannelse og kende deres egne styrker – uanset hvor svært livet nogle gange kan være.

Tilmelding

Prisen er kr. 100,- som inkluderer: Foredrag, mad og netværk. Beløbet betales kontant på dagen, der kan fremsendes en faktura eller overføres til 0400 4015183328. Tilmelding til denne temaaften skal ske via info@basen.dk

At spille sin kollega god gennem dialog

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig psykolog
Gitte Lai Højmose

Telefon: 53793570
Mail: glh@basen.dk

Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Del indhold: