Den gode samtale

– kvalitet i samtaler med store børn og unge.

v. psykolog Therese Dittmann

Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 17.00-20.00 på Basen Skole Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

Aftenens indhold og formål

At have samtaler med store børn og unge kan være udfordrende – særligt hvis samtalen berører tunge og svære emner, der kræver, at vi hjælper den unge til at kunne skabe forandring i sit liv. Aftenens tema tager udgangspunkt i, hvordan vi rammesætter og kvalificerer samtaler med store børn og unge – særligt, når samtalen bliver svær.

Vi vil sammen drøfte, hvornår samtalen bliver svær, og hvad svære børne- og ungesamtaler kan gøre ved os professionelle. Vi vil undersøge, hvordan vi holder fast på vores nysgerrighed, samtidig med at vi arbejder på at skabe forandring i de unges liv. Oplægget vil bl.a. komme omkring rammesætning og opstart, etablering af samarbejdsalliance, veje at gå i samtalen (spørgsmålstyper), positionering m.m. Oplægget er praksisorienteret og undervejs vil der være små øvelser, hvor deltagerne har mulighed for at reflektere over egen praksis.

Foredragsholder

Therese Dittmann er autoriseret psykolog og stifter af psykologklinikken CeNSE (Center for Narrative Samtaler og Edukation). CeNSE har specialiseret sig i at have terapi med unge – både med og uden diagnoser – og samarbejder med et stort antal gymnasier og HF-centre i København. Therese arbejder ligeledes med supervision og undervisning i forhold til unge og ungdomsproblematikker.

Tilmelding

Prisen er kr. 100,- som inkluderer: Foredrag, mad og netværk. Beløbet betales kontant på dagen, der kan fremsendes en faktura eller overføres til konto: 0400 4015183115. Tilmelding til denne temaaften skal ske via info@basen.dk.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mette@basen.dk

Jacob Guldager Søe
Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Del indhold: