Børn og unge med computerspil- og onlineafhængighed

– Forståelse af computerspil- og onlineafhængighed blandt børn og unge samt introduktion til samtaleteknikker

V. Psykologerne David Madsen og Mads Bank

Basen Skole- & Dagbehandling, STU & EUA samt KompetenceCenter inviterer til Temaaften, torsdag d. 30. august 2018 kl. 16.30-19.30 på Basen Skole, Carl Nielsens Allé 15C, 1. sal, 2100 København Ø

Aftenens indhold og formål

Computerspil, sociale medier og børn og unges stigende tidsforbrug i de virtuelle verdener kan blive en altoverskyggende og tidskrævende beskæftigelse. Det kan gå ud over familien, skolen, vennerne og fritidsinteresserne. Det bliver en afhængighed, hvor børn og unge mister deres interesse for skolen, stopper med at investere i virkelige venskaber, og mister troen på, at de kan excellere i den virkelige verden. Computerspillene kan virke forførende mens de spiller, men de risikerer også at medføre ubehagelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Aftenens foredragsholdere vil give os en forståelse for computerspilsafhængighed og hvordan denne ofte manifesterer sig i unge menneskers liv. Med inspiration i narrative samtaler og ACT (Acceptance and Commitment Therapy), vil vi blive introduceret til samtaleteknikker der kan anvendes ift. børn og unge, der er blevet eller er i risiko for at blive, afhængige af de virtuelle universer. Oplægget vil desuden introducere os for motivation, udvikling og social inklusion der kan fungere som en rettesnor i arbejdet med børn og unge med computerspils- og onlineafhængighed.

Aftenens foredragsholdere

Psykologerne David Madsen og Mads Bank arbejder til daglig ved DABECO (Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed) stiftet af David Madsen. David er narrativt inspireret i sit arbejde og anvender derudover redskaber fra Acceptance and Commitment Therapy samt kognitiv adfærdsterapi. Mads Bank er ph.d. og psykolog, og afholder kurser om computerspil- og onlineafhængighed.

Tilmelding

Deltagelse koster 100,- kr. og inkluderer foredrag, mad og netværk. Betaling kan foregå kontant på dagen, der kan fremsendes en faktura eller du kan overføre til konto: 0400 4015183115. Der vil være et begrænset antal pladser, og forudgående tilmelding skal ske til info@basen.dk.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Visitationsansvarlig psykolog
Gitte Lai Højmose

Telefon: 53793570
Mail: glh@basen.dk

Vicedirektør
Jacob Guldager Søe

Telefon: 2689 6767
Mail: jgu@basen.dk

Del indhold: