Basen STU & EUA

Uddannelse for unge med særlige behov i København

På Basen har du mulighed for, at gennemføre et Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsesforløb, STU, eller et 6-12 måneders Erhvervs- og UddannelsesAfklaringsforløb, EUA, som henvender sig til unge i alderen 16-25 år med forskellige psykiske vanskeligheder så som angstOCDdepressionskolevægring– og isolationsproblematikker, autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller lignende.

Basen STU & EUA tilbyder et professionelt og helhedsorienteret uddannelsesforløb på Østerbro i København, med uddannede lærere, pædagoger og autoriseret psykolog og psykiater. Uddannelsens indhold og mål bliver individuelt tilrettelagt på baggrund af den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Disse målsætninger bliver etableret og evalueret løbende i samråd med den unge, den unges relevante netværkspersoner, UU-vejleder, sagsbehandler, Basens psykolog, psykiater og behandlere.

Basen STU & EUA tilbyder uddannelsesforløb af 1 til 3 års varighed, hvor formålet er, at den unge udvikler livslange kompetencer både socialt, fagligt og personligt med henblik på at mestre eget liv. På uddannelsen indgår undervisning på skolen, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Det er muligt at tage 10. klasses enkeltfag eller Hf-enkeltfag og de studerende kan også følge de spændende fag på vores erhvervsrettede linjer:

Optagelse på Basen STU

På Basen optager vi studerende på STU-forløb hele året. For at blive visiteret til Basen STU, skal der visiteres gennem egen kommune til et STU forløb. Det er typisk Ungdoms- og Uddannelsesvejleder, der vurderer og indstiller til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Uddannelse i et roligt miljø med fokus på struktur og individuelle behov

Undervisningen på Basen har en høj faglig kvalitet og er individuelt tilrettelagt således, at alle elever modtager den undervisning, der imødekom­mer deres behov for læring bedst muligt. Undervisningen er tydelig og struktureret, så den enkelte ved, hvad der skal ske hver dag.

Vi arbejder meget bevidst på at hverdagsstrukturen skal understøtte vores behandling, og medvirke til at stressreducere, minimere angstniveauet og skabe tryghed og overskuelighed for den enkelte studerende. Hverdagsstrukturen på Basen bygger derfor på genkendelige traditioner, og rutiner som vi er meget bevidste om at gentage hver eneste dag.

Fokus på fremtiden efter endt STU

Et vigtigt fokus for STU-forløbet på Basen er at den studerende udvikler livslange kompetencer, og således kan blive i stand til at leve det liv som han/hun ønsker og evt. fortsætter i videre uddannelse eller får knyttet bånd til erhvervslivet.

På Basen har vi rigtig gode erfaringer med at have vores studerende i erhvervspraktik én eller flere dage om ugen. Igennem praktikforløbet får den studerende ikke alene mulighed for at knytte bånd til erhvervslivet, men også for at afprøve og afklare individuelle interesseområder og styrker såvel som muligheder i forlængelse af STU-forløbet.

Læs mere på www.basenstu.dk.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mte@basen.dk

Del indhold: