Medarbejder på Basen

Basens kerneopgave er ikke et håndgribeligt produkt, som du kan se og røre ved, men noget, der sker i samspil med de medarbejdere, der er på Basen. Det gør Basens medarbejdere til en afgørende og værdifuld ressource, der skal værnes om, passes på og udvikles sammen.

Vores ydelse skabes altså udelukkende af medarbejdere og ikke af en maskine. Vores vision er at være et fagligt fyrtårn. Derfor stræber vi altid efter at tiltrække engagerede og ambitiøse kollegaer, der ser udvikling som en nødvendighed for at være et attraktivt skole-/dagbehandlingstilbud – både i dag og i morgen.

Basens gamle bestyrelsesformand, Jacob Holm, sagde altid; Det skal være sjovt at gå på arbejde! Det mantra har vi i dén grad taget til os. Ikke sjovt som lallende, men sjovt, som et sted hvor vi som medarbejdere præsterer bedst i en uformel tone, et godt humør og med lysten til at tale og grine sammen. Det er hele grundlaget for et godt og konstruktivt samarbejde.

Udover et fagligt undervisnings- og behandlingsmiljø tilbyder Basen sundhedsforsikring, frokostordning, faglig opkvalificering, kurser og temaaftener, holdningseftermiddage, supervision, tværfagligt samarbejde med psykologer, lærere, pædagoger, familiebehandlere og andre faggrupper. Et attraktivt skema med mulighed for hjemmeforberedelse. Sociale arrangementer – både de planlagte og de spontane, hvor der er tid til at tale om andet end arbejde.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Direktør Mette Tellerup Larsen
Telefon: 2730 4982
Mail: mte@basen.dk

Del indhold:

Fakta om blokaden mod Basen

Vi anser DLF’s blokade mod Basen, som en intern tvist om grænsedragning mellem to fagforbund; SL og DLF.

Vi har siden sommeren 2018 haft overenskomst med SL, der omfatter alle vores medarbejdere, da vores arbejde primært har et behandlingsmæssigt/socialpædagogisk fokus. Elever visiteres til Basen via sagsbehandleren på baggrund af Serviceloven.

Vores pladser financierers med 53% fra socialforvaltningen og 47% fra PPR/Skoleforvaltningen. Såfremt en elevs primære behov er specialundervisning, er Basen ikke den korrekte placering. For vores elever er det primært et behandlingsmiljø, hvor der også undervises blandt andre aktiviteter.

DLF anerkender ikke dagbehandlingsområdets definition af behandling, og de ser det som en del af det udvidede undervisningsbegreb. Vi vægter dog meget vores behandlingsmæssige tilgange, og at vi netop er, og kan, noget helt andet, og meget mere end en specialskole e. lign.

Det er størstedelen af dagbehandlingsområdet i København og Frederiksberg, som DLF har blokeret, så vi opfatter det mest som en manglende forståelse for dagbehandlingsområdet; en hybrid mellem social- og skoleområdet. På Basen mener vi at vi er korrekt placeret hos SL, og er glade for at have ordnede forhold for alle vores medarbejdere.

Basen er en non-profit fond, og et evt. overskud reinvesteres i børn og unges fortsatte udvikling. Vi samarbejder med 26 kommuner på Sjælland, og har eksisteret siden 1996.

Du kan læse mere om hvad dagbehandling er her på hjemmesiden, og såfremt du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Basen er ikke en skole men et Dagbehandlingstilbud – Hvorfor er det vigtigt?

  • Fordi medarbejderne på Basen hver eneste dag laver et stort behandlingsarbejde, der lovgivningsmæssigt er funderet i Serviceloven.
  • Fordi visitationen til os er via sagsbehandleren og ikke via PPR, som det er ved specialskoler.
  • Fordi vores opgave ikke alene er undervisning efter kompetencemålene i Folkeskoleloven, men tager udgangspunkt i det behandlingsmæssige formål, der er beskrevet i § 50-undersøgelsen (Serviceloven).
  • Fordi vi financierers med 53% fra det sociale område og 47% fra skoleområdet.
  • Fordi elever hvis primære behov er specialundervisning ikke hører til hos os, men på en specialskole.
  • Fordi vores opgave ikke blot er afgrænset til hvad der foregår mens eleven er på Basen. Vores arbejde omhandler også de konflikter der er i hjemmet og udenfor Basen. Vi hjælper fx vores elever med at strukturere deres morgener derhjemme, vi interesserer os for dynamikker og relationer i elevens familie, for hvordan deres weekend har været osv. – Det som kaldes et helhedssyn i Serviceloven.
  • Fordi vores samarbejdspartneres forventninger til os formes på baggrund af hvad vi er.

Men der undervises jo i fuld fagrække ud fra Folkeskoleloven…

Vores dagbehandlingstilbud indeholder en stor del undervisning (47%), som også udgør en ramme for hele dagen/ugen. Elever, der modtager dagbehandling, er i den undervisningspligtige alder, og skal derfor også modtage undervisning. Vores dagbehandlingstilbud indeholder altså også undervisning, blandt andre elementer; forældresamarbejde, behandling; gradvis eksponering, tilpas forstyrrelse, øget selvforståelse, psykoedukation osv.

På Basen er behandlingen i stor udstrækningen integreret i selve undervisningen. Udefra set ligner det måske kun en matematiktime, men meget af det, der foregår i selve timen, foregår med afsæt i et behandlingsperspektiv; krav til eleven, placeringen i rummet, hvordan hjælp og støtte skal tilrettelægges osv.

Vi har siden 1996 oparbejdet et godt samarbejde med 26 kommuner på Sjælland, og har vundet udbud i både Rudersdal og Københavns kommune.