Kursus | Overgangen fra psykiatrien til hverdagen2019-10-16T12:06:57+00:00

Kursus | Overgangen fra psykiatri til skolehverdag

En psykiatrisk udredning er én af de foranstaltninger, der kan tilbydes børn og unge, der ”har det svært”, ”har ondt i livet”, ”har problemer med sig i bagagen” – eller hvordan en given problematik nu end indkredses. Ved en psykiatrisk udredning, får barnet/den unge oftest indrammet deres symptombillede i en psykiatrisk diagnose. Det at få tildelt en diagnose samt at blive indlagt i psykiatrisk regi, kan have betydning for barnets/den unges forståelse af sig selv og hvad de selv oplever som deres ”problem”.

Det er forskelligt fra barn til barn, hvad der er gået forud for indlæggelsen, men en given fællesnævner er, at barnet/den unge ikke har fungeret eller trivedes i et eller flere områder og sammenhænge af dets liv (skole, hjem etc.). Der ses en tendens til, at der ofte er en forståelse af, at barnet/den unge er blevet henvist, fordi det har haft så alvorlige forstyrrelser i sindet, at både familie og omgivelser er blevet overbevist om, at der er noget ”galt med barnet” – og at psykiatrien kan finde svar på, hvordan man kan hjælpe barnet/den unge til bedre trivsel i dets liv. Vi har stor erfaring med at modtage børn/unge, der kommer fra en psykiatrisk indlæggelse, og er altid nysgerrige på, hvordan indlæggelsen kan bruges konstruktivt og skabe udvikling i barnets fortælling om sig selv.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:

  • Viden omkring hvordan det påvirker et barn at være indlagt i psykiatrien.
  • Indsigt i hvad en psykiatrisk indlæggelse kan tilbyde barnet, for at det kan trives i sit liv udenfor psykiatrien.
  • Øget indsigt i det psykiatriske system.
  • Forståelse for sagsgange i psykiatrien fra visitation og indskrivning til udskrivning til almindelig skole eller dagbehandling.
  • Indsigt i betydningen af en psykiatrisk indlæggelse fra barnets perspektiv.
  • Værktøjer til at undersøge barnets forskellige positioner i forbindelse med en psykiatrisk indlæggelse – før, under og efter en indlæggelse.

På dette kursus vil vi udfordre tankegangen fra, at ”barnet er problemet” til at ”problemet er problemet”. Vi vil ud fra et empirisk studie fra børnepsykiatrien udforske, hvordan det påvirker et barn at være indlagt i psykiatrien, og se på hvad en psykiatrisk indlæggelse kan tilbyde barnet, for at det kan trives i sit liv udenfor psykiatrien.

Du vil gå fra kurset med en større viden omkring, hvad psykiatrien er for et system, og hvordan sagsgangen foregår fra visitation og indskrivning på venteliste, til udskrivning til enten alm. skole eller f.eks. til dagbehandling. Derudover vil vi ud fra elevers egne fortællinger se på, hvad det betyder for dem at have en ambulant/dag/døgn indlæggelse.

På baggrund af narrativ teori og pædagogik, og med inspiration i Michael Whites Narrative positionskort, vil vi udforske hvordan man kan undersøge barnets/den unges forskellige positioner i de forskellige områder af livet – før, under og efter en indlæggelse. Den narrative tilgang kan anvendes meget praksisnært og er særligt anvendelig til at gribe fat i her-og-nu fortællingerne, som man som lærer, pædagog eller anden fagperson ofte står i sammen med børnene og de unge.

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: D. 17. marts 2020 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462)

Underviser

Nadia Kræmer Lützhøft
Nadia Kræmer LützhøftAfdelingsleder på Basen
Nadia Kræmer Lützhøft, afdelingsleder på Basen, er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Siden 2008 har hun arbejdet med specialundervisning, og siden 2009 i psykiatrien. Med 11 års erfaring indenfor det specialpædagogiske og psykiatriske felt, har Nadia en stor indsigt i, hvad det er der virker for elever med psykiatriske diagnoser og andre psykiske sårbarheder. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Som oplægsholder arbejder Nadia med udgangspunkt i en bred teoretisk referenceramme, og har fokus på at formidle sin viden, så den kan omsætte til konkret råd og vejledning, der kan anvendes i kursusdeltagerens egen praksis.