Samtaleteknikker med psykisk sårbare børn og unge2019-09-02T10:23:11+00:00

Kursus | Samtaleteknikker med psykisk sårbare børn og unge

I det daglige arbejde med børn og unge, der har psykiske vanskeligheder, er samtalen et uundværligt redskab til at opbygge en tæt og tillidsfuld relation, der samtidig kan åbne op for uanede muligheder for barnet/den unge.

Mange professionelle føler sig dog ikke klædt ordentligt på. De kan opleve sig handlingslammede hvis samtalen bliver fastlåst eller berøringsangste, hvis samtalen går for tæt på barnet. Dette kan give følelser af afmagt, hos såvel den professionelle som hos barnet, og være hæmmende for både samtalen og dannelsen af en relation.

Ved at anvende en narrativ tilgang til samtalen, kan samtalen ses som en undersøgelse af et handlingsforløb og årsagssammenhæng. Man kan sammen med barnet/den unge undersøge, hvordan dennes fortælling er skabende for en virkelighedsforståelse, og derfra udforske om der er sprækker i fortællingerne, der kan åbne op for andre måder at se sit liv, sig selv eller andre på.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden

Dette kursus vil styrke dine kompetencer ift. at have samtaler med psykisk sårbare børn og unge. Du vil få konkrete samtaleredskaber, der åbner op for uanede muligheder for og med børnene/de unge. Du vil få indsigt i hvordan du kan anvende samtalen i relationsarbejdet og som et værktøj til at skabe kontakt til børn og unge, der almindeligvis ikke bruger samtale og dialog som deres primære kontaktform.

På baggrund af narrativ teori og pædagogik, og med inspiration i Michael Whites Narrative positionskort, vil vi udforske hvordan man kan strukturere en samtale, så der hele tiden er et fælles fokus, og hvor man som professionel ikke behøver at være bange for at komme ud, hvor man ikke kan ”bunde”. Den narrative tilgang kan anvendes meget praksisnært og er særligt anvendelig til at gribe fat i her-og-nu fortællingerne, som man som lærer, pædagog eller anden fagperson ofte står i sammen med børnene og de unge.

Vi vil desuden diskutere, hvordan vi kan fjerne os fra at det er de voksne der ”ved bedre” i samtalen, til at samtalen kan blive et fælles udforskningssted, hvorfra vi sammen kan finde uanede muligheder i den unges/barnets liv.

Værktøjer

Du vil få konkrete redskaber til at strukturere en samtale ud fra narrative positionskort, samt praktiske samtaleværktøjer der henter deres inspiration fra f.eks. psykolog Annette Holmgreen, den australske teoretiker/terapeut Michael White og den norske psykolog Haldor Øvreeide. Vi vil ligeledes komme med forskellige bud på, hvordan man fagligt kan rammesætte og strukturere samarbejdet med barnet/den unge, og du vil få mulighed for at øve redskaberne i praksis, sammen med de øvrige kursister. På Basen afholder vi ugentlige 1:1-samtaler med eleverne, og vi vil inddrage vores erfaringer med de konkrete redskaber vi bruger i disse samtaler.

Refleksion

Ikke to professionelles situation er ens, hvorfor det er vigtigt, at du får mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag. Dette vil ske via dialog og små øvelser undervejs.

Forplejning

Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: tirsdag d. 3. september 2019 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: D. 2. september 2019 kl. 18.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462).

Underviser

Nadia Kræmer Lützhøft
Nadia Kræmer Lützhøft- Afdelingsleder Basen Dagbehandlingstilbud
Nadia Kræmer Lützhøft, afdelingsleder på Basen, er uddannet lærer og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Siden 2008 har hun arbejdet med specialundervisning, og siden 2009 i psykiatrien. Med 11 års erfaring indenfor det specialpædagogiske og psykiatriske felt, har Nadia en stor indsigt i, hvad det er der virker for elever med psykiatriske diagnoser og andre psykiske sårbarheder. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Som oplægsholder arbejder Nadia med udgangspunkt i en bred teoretisk referenceramme, og har fokus på at formidle sin viden, så den kan omsætte til konkret råd og vejledning, der kan anvendes i kursusdeltagerens egen praksis.