Kursus | Værdibaseret ledelse2019-10-16T12:10:47+00:00

Værdibaseret ledelse

Ønsker du at styrke din organisation og dit ledelsesmæssige handlerum i forhold til organisationens værdigrundlag? Ønsker du at styrke dit personlige lederskab via din organisations værdier? Og kunne du tænke dig at få redskaber til at eksekvere dette i praksis?

At lede værdibaseret handler i korte træk om at forstå og beskrive det grundlæggende og væsentlige i organisationen. Når man arbejder med værdier i organisationen, og bruger værdierne som styringsredskab, giver det ledere og medarbejdere en fælles ramme, hvorunder de kan tage aktivt stilling til, hvordan man handler mest hensigtsmæssigt i den enkelte situation, frem for blot at gøre som man plejer.

På dette heldagskursus, vil du blive introduceret til hvordan du via værdibaseret ledelse, kan sikre at din organisations værdier, så at sige, kommer ud i arme og ben. Når man arbejder ud fra et værdigrundlag, er det således ensbetydende med en bevidstgørelse om handlinger, metoder og kvalitet i organisationen.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

  • Viden om hvordan du styrker dit personlige lederskab via din organisations værdier.
  • Indsigt i hvordan du sikrer at din organisations værdier bliver et fælles referencepunkt, der danner grundlag for tænkningen og handlinger i organisationen.
  • Hvordan man inddrager værdierne i svære medarbejdersamtaler, problemer i samarbejdet i teamet eller ved svingende kvalitet i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.
  • Hvordan man anvender organisationens værdier i den daglige praksis, eks. I forhold til mødekultur, ved for sent fremmøde eller ved svære medarbejdersamtaler.

Via workshops vil vi arbejde med kursusdeltagernes egne organisationer. Fokus vil være på hvordan der skabes ejerskab for organisationens værdier, og særligt den processuelle implementeringsstrategi.

Basen er en værdibaseret organisation, og vi har mangeårige og gode erfaringer med implementering af værdigrundlaget i organisationen. Dette lige fra etablering af værdierne til deres implementering i daglig praksis, samt vedligeholdelse af dette over tid. Vi er optaget af sammenhængen mellem værdier og mission, mission og kerneopgave.

Forplejning

Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: fredag d. 12. juni 2020 kl. 9.00 – 14.00

Tilmeldingsfrist: D. 4. juni 2020 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 1595,- kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462).

Undervisere

Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup LarsenDirektør på Basen
Mette er uddannet socialrådgiver og har efter- og videreuddannelser indenfor både ledelse, coaching, systemisk ledelse, protreptik, proceskonsulent, projektleder mm. samt indenfor det behandlingsmæssige område; kognitive og systemiske behandlingstilgange og værktøjer, samtalepraksis, miljøterapi, narrativ tilgang mm. Mette har hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har derigennem tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med denne målgruppe. Mette er en erfaren underviser og oplægsholder.
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager SøeVicedirektør på Basen
Jacob er uddannet lærer med en PD i psykologi, en Master i Etik og værdier i organisationer, en Master of Business Administrations og efter- og videreuddannelser indenfor det behandlingsmæssige område. Jacob har i hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har stor erfaring med specialundervisning, didaktik, undervisningsdifferentiering og synlig læring såvel som med sparring og supervision af undervisere og behandlere. I forlængelse heraf har Jacob tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner. Jacob er en erfaren oplægsholder hvis tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt, med et overordnet fokus på at kursisten får konkrete praksisværktøjer med sig, som let kan overføres til egen praksis.