Kursus | Personligt lederskab, Del I og II2019-09-26T12:07:48+00:00

Kursus | Det personlige lederskab, Del I og II

Ønsker du at udvikle dig selv og din lederidentitet, og vil du lære at håndtere dit potentiale og dine barrierer som leder?

Det sociale arbejde med børn og unge med særlige behov stiller til stadighed større krav til vores faglighed, samt øgede krav til kvaliteten. Dette medfører også større og mere komplekse forventninger til de ledere, der arbejder indenfor området.

Lederkurset, der finder sted over to kursusgange, tager udgangspunkt i systemisk tænkning, og vil blandt andet fokusere på differentieringen mellem lederrolle vs. lederposition. Kurset vil give dig kompetencer og metoder til at håndtere, analysere og reflektere over din ledelsesmæssige praksis, og du vil lære at udvikle og bruge dine styrker aktivt i dit lederskab.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

  • Grundig faglig opkvalificering med udgangspunkt i den nyeste forskning i narrativ og systemisk ledelse, herunder fokuseres der på den nødvendige metaevne og de personlige forudsætninger der skal være til stede, for at man som leder kan træde professionelt i karakter.
  • Strategier til, som leder, at skabe udvikling, fælles fokus og engagement.
  • Redskaber til at udvikle sin ledelsestænkning og ledelseskompetencer.
  • Strategier til personligt lederskab.
  • Redskaber til positionering og ledelse af medarbejdere.
  • Strategier til at udvikle egne kvalifikationer ift. lederrollen.
  • Strategier til refleksion og bevidsthed over egen ledelsesmæssige praksis.
  • Praktiske ledelsesværktøjer.
  • Ledelsesbaseret coaching – at anvende coaching som et ledelsesværktøj og kommunikationsmodel, der bl.a. sætter fokus på, hvordan vi skaber vores virkelighed gennem sprog og kommunikation.

Målgruppe

Kurset henvender sig både til nye og erfarne, offentlige og private ledere, mellemledere, afdelingsledere, faglige koordinatorer, embedsmænd og andre der arbejder med børn og unge med særlige behov, på ledelsesniveau.

Tid og sted

2 kursusdage i tidsrummet 9.00 til 12.00 på Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø.

Del I d. 2. april 2020 kl. 13.00 – 16.00
Del II d. 7. maj 2019 kl. 9.00 – 12.00

Pris pr. deltager for begge kursusdage 1885,- kr. inkl. let forplejning.

Det personlige lederskab

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato:

Del I, torsdag d. 2. april 2020 kl. 13.00 – 16.00
Del II, torsdag d. 7. maj 2020 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: torsdag d. 19. marts 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 1885 kr. pr. deltager for begge kursusdage.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462)

Undervisere

Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup LarsenDirektør på Basen
Mette er uddannet socialrådgiver og har efter- og videreuddannelser indenfor både ledelse, coaching, systemisk ledelse, protreptik, proceskonsulent, projektleder mm. samt indenfor det behandlingsmæssige område; kognitive og systemiske behandlingstilgange og værktøjer, samtalepraksis, miljøterapi, narrativ tilgang mm. Mette har hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har derigennem tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med denne målgruppe. Mette er en erfaren underviser og oplægsholder.
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager SøeVicedirektør på Basen
Jacob er uddannet lærer med en PD i psykologi, en Master i Etik og værdier i organisationer, en Master of Business Administrations og efter- og videreuddannelser indenfor det behandlingsmæssige område. Jacob har i hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har stor erfaring med specialundervisning, didaktik, undervisningsdifferentiering og synlig læring såvel som med sparring og supervision af undervisere og behandlere. I forlængelse heraf har Jacob tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner. Jacob er en erfaren oplægsholder hvis tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt, med et overordnet fokus på at kursisten får konkrete praksisværktøjer med sig, som let kan overføres til egen praksis.