Kursus om OCD og Autisme2019-02-11T13:31:33+00:00

Kursus – Børn og unge med OCD og Autisme

Oplever du at mangle viden om børn og unge, med OCD og autisme?
Har du brug for handlemuligheder og værktøjer i forhold til denne målgruppe? Og har du brug for at få andre øjne på dine udfordringer?

På Basen har vi oplevet en stigning i antallet af børn og unge inden for autismespektret, som også har OCD.
Dette medfører et øget behov for at kvalificere behandlingsarbejdet, og skabe viden om pædagogiske tilgange.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
På dette kursus vil du bl.a. få viden om:

  • Hvad OCD er, og hvordan diagnosen virker ind på børn og unge, som også har ASF.
  • Særlige faktorer ved OCD som ledsagediagnose til autisme.
  • Forskellige typer af OCD-overbevisninger og handlemønstre.
  • Hvordan man kan inddrage familien i barnets/den unges arbejde med at slippe nogle af de fastholdelsesmekanismer, de præges af.
  • Overordnede strategier for behandling af OCD.

Værktøjer
Kurset vil give dig nogle overordnede strategier for, hvordan du kan arbejde med børn og unge som har OCD i kombination med autisme, og hvordan man kan tilgå behandlingen af OCD.
Vi vil arbejde med følelsesregulering, og hvordan vi i højere grad kan inddrage kroppen, samt barnets og den unges adfærd, i behandlingen. Du vil få konkrete metoder til at arbejde med stressreduktion, samt flere konkrete pædagogiske værktøjer, som kan overføres til din egen praksis.

Refleksion
Via dialog og med små øvelser undervejs, vil du få tid til at reflektere over din egen praksis. Intentionen hermed er, at vi igennem refleksionsøvelser får arbejdet med, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer o. lign.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Autisme og ocd

Kursussted: Basen Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag d. 20. feb. 2019 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: D. 15. februar 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Luise Juel (2223 8771) eller Mette Tellerup Larsen (2730 4982)

Undervisere

Luise Juel
Luise Juel- Behandler og Underviser
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.
Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup Larsen- Direktør
Mette er uddannet socialrådgiver og har efter- og videreuddannelser indenfor både ledelse, coaching, systemisk ledelse, protreptik, proceskonsulent, projektleder mm. samt indenfor det behandlingsmæssige område; kognitive og systemiske behandlingstilgange og værktøjer, samtalepraksis, miljøterapi, narrativ tilgang mm. Mette har hele sin karriere arbejdet med mennesker i udsatte positioner, og har derigennem tilegnet sig en stor viden om, og forståelse for, både de organisatoriske, sociale og personlige udfordringer vi som fagpersoner møder i arbejdet med denne målgruppe. Mette er en erfaren underviser og oplægsholder.