Kursus om angst og autisme2019-04-25T06:39:11+00:00

Børn med angst og autisme

Få viden om de forskellige angsttilstande der ofte ledsager ASF, og få redskaber til at møde børn og unge med ASF, der har angst som tillægsdiagnose.

Når vi arbejder med børn og unge med ASF der også har angst, er det vigtigt at vi er klædt på til også at håndtere deres angst. Ligeledes er det vigtigt at se efter hvilke symptomer, der kan knyttes til enten ASF eller angst, da disse har afgørende betydning for hvilke handlestrategier man skal lægge, for at hjælpe barnet eller den unge bedst muligt.

Formålet med dette kursus er at klæde fagfolk på til at varetage arbejdet med børn og unge, der har ASF ledsaget af angstproblematikker.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
Om de forskellige angsttilstande og særlige kendetegn ved angstlidelser der ledsager ASF, samt hvordan de gensidigt kan forstærke hinanden, og potentielt vanskeliggøre behandlingsarbejdet.
Vi vil gennemgå betydningen af angst og ASF for børn og unge, i relation til; funktion, belastningsreaktioner og vedligeholdelsesfaktorer.
Desuden vil vi fremhæve relevante elementer af kognitiv adfærdsterapi, samt tanker om metakognitiv behandling i relation til denne specifikke målgruppe.

Værktøjer
Du får konkrete strategier, metoder og værktøjer som du kan anvende i dit møde og arbejde med børn og unge der har ASF ledsaget af angst.
Vi vil præsentere forskellige værktøjer, som kan anvendes i arbejdet med stressreducering ved belastningsreaktioner, samt til eksponering såvel som værktøjer der kan anvendes i det langstrakte arbejde med separationsangst og isolation.

Refleksion
Via dialog og små øvelser undervejs, vil du få tid til at reflektere over din egen praksis. Intentionen hermed er, at vi igennem refleksionsøvelser får arbejdet med, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer og lign. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kursus i ASF og autisme

Kursussted: Basen Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag d. 26. juni 2019 kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist: D. 21. juni 2019 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Luise Juel (2223 8771)

Undervisere

Marie Falck Hansen
Marie Falck Hansen- Psykolog
Marie er autoriseret psykolog med 10 års erfaring fra både børne-, unge- og voksenområdet. Marie har stor erfaring, både med udredning og behandling af særligt sårbare børn og unge. Dette både fra sit arbejde med inklusion i normalområdet, terapeutiske forløb med unge med komorbide lidelser og fra dagbehandlingsområdet. Marie er også en erfaren formidler af denne viden til andre faggrupper, både gennem undervisning og supervision. Marie arbejder med udgangspunkt i en bred teoretisk referenceramme, og har fokus på at formidle sin viden, så den kan omsætte til konkret råd og vejledning, der kan anvendes i kursusdeltagerens egen praksis.
Luise Juel
Luise Juel- Behandler og underviser
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.