Kursus – Når forældresamarbejdet bliver kompliceret2019-03-28T09:24:37+00:00

Når forældresamarbejdet bliver kompliceret

Hvad gør vi, når vi som professionelle udfordres i mødet med forældre? Hvordan håndterer vi det at have forskelligt syn på barnet, eller på hvad der skal til? Hvad hvis vi har forskellige forventninger til, hvem der gør hvad i samarbejdet?

Når der ikke er enighed, kan vi som professionelle blive præsenteret for mere private følelser så som vrede, frustration eller sorg. Følelser der kan igangsætte en følelse af afmagt hos både den professionelle og forælderen, og som kalder på en viden om, hvordan vi kan håndtere den asymmetriske relation, hvor forældrene er forældre og vi er på arbejde.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
På baggrund af den systemiske tænkning, og med inspiration fra mentaliseringsbegrebet og teoretiker Ross Greene, vil vi udforske de forskellige positioner vi kan befinde os i, i forældresamarbejdet, samt hvad disse positioner gør ved os.

Vi vil diskutere, hvordan afmagtsfølelsen påvirker os som professionelle, både kognitivt, personligt og socialt. Herigennem tilbydes andre handlemuligheder, der baseres på at vi som professionelle tager ansvaret på os, og går til samarbejdet med tydelighed, omsorg og forståelse for egen såvel som andres position i samarbejdet. Den teoretiske gennemgang vil blive suppleret med konkrete råd, til det målrettede og konstruktive forældresamarbejde.

Værktøjer
Kurset vil give dig konkrete strategier til at professionalisere din faglige rolle, og vi vil komme med forskellige bud på hvordan du fagligt kan rammesætte og strukturere samarbejdet. Ligeledes vil vi komme med konkrete beskrivelser af, hvordan du kan benytte et fokus på mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af de bagvedliggende mekanismer og årsager. Alt sammen baseret på Basens erfaringer med hvordan vi bedst tager ansvaret for dette samarbejde.

Refleksion
Ikke to professionelles situation er ens, hvorfor det er vigtigt at du får mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag. Dette vil ske via dialog og små øvelser undervejs.

Målgruppe
Praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer o. lign.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Komplicerede forældresamarbejde

Kursussted: Basen Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag d. 10. april. 2019 kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist: D. 10. april 2019 kl. 8.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Luise Juel (2223 8771) eller Marie Falck Hansen (2594 8817)

Undervisere

Luise Juel
Luise Juel- Vejleder og behandler
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.
Marie Falck Hansen
Marie Falck Hansen- Psykolog
Marie er autoriseret psykolog med 10 års erfaring fra både børne-, unge- og voksenområdet. Marie har stor erfaring, både med udredning og behandling af særligt sårbare børn og unge. Dette både fra sit arbejde med inklusion i normalområdet, terapeutiske forløb med unge med komorbide lidelser og fra dagbehandlingsområdet. Marie er også en erfaren formidler af denne viden til andre faggrupper, både gennem undervisning og supervision. Marie arbejder med udgangspunkt i en bred teoretisk referenceramme, og har fokus på at formidle sin viden, så den kan omsætte til konkret råd og vejledning, der kan anvendes i kursusdeltagerens egen praksis.