Kursus – Mentalisering2019-09-26T11:44:18+00:00

Mentalisering

Fra tid til anden vinder psykologiske fagudtryk indpas i behandlingsjargonen, hvor udtrykkene bliver flittigt brugt, uden at det gøres klart, om vi alle ved, hvad det dækker over. Mentalisering er f.eks. i de seneste år kommet til at blive brugt som synonymt med mange forskellige ting som empati, forestillingsevne, selvbevidsthed m.m. På dette kursus vil det blive afklaret, hvad mentalisering er og ikke er.

I vores samspil med andre mennesker er det meget vigtigt at kunne mentalisere, dvs. evnen til at kunne gøre sig nogle tanker om de intentioner og tanker, der ligger bag andre menneskers handlinger. Udfordringer med at mentalisere kan føre til en lang række af indrepsykiske og sociale vanskeligheder og mentaliseringsevne er derfor et begreb, der nu om dage bruges i mange forskellige behandlingssammenhænge.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

Viden
På dette kursus vil du blive klogere på, hvad det vil sige at kunne mentalisere. Du vil få indsigt i, hvordan vi som mennesker i vores sociale dagligdag er helt afhængige af at kunne mentalisere samt hvilke problemer, det giver, hvis vi er udfordrede på vores mentaliseringsevne. Herunder vil der blive gennemgået eksempler på, hvordan vi fejltolker andre menneskers signaler, hvis vi har svært ved at mentalisere.

Værktøjer
Du vil få en række konkrete pædagogiske metoder og værktøjer til at imødegå og arbejde med de udfordringer som barnet eller den unge måtte have, når denne er udfordret på sin mentaliseringsevne.

Refleksion
Via dialog og med små øvelser undervejs, vil du få tid til at reflektere over din egen praksis, og igennem refleksionsøvelser vil vi arbejde med, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din hverdag.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

mentalisering

Kursussted: Basen Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: torsdag d. 6. februar 2020 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: torsdag. 30. januar 2020 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462).

Underviser

Jill Byrnit
Jill Byrnit- Psykolog
Jill Byrnit er autoriseret psykolog (Cand.psych.aut.) og har en ph.d. i psykologi, samt en bachelorgrad i biologi. Jill arbejdede i en årrække som forsker i personligheds- og socialpsykologi i ind- og udland, hvor hun bl.a. var med til at starte Institut for Psykologi på Syddansk Universitet op, hvor hun havde virke som forsker og vicestudieleder i en periode. Jill har i mange år arbejdet med børn og unge, bl.a. som VISO-koordinator, beskikket pædagogisk psykologisk børnesagkyndig for Statsforvaltningen og nødbeskikket sagkyndig i Ungdomskriminalitetsnævnet. Jill er forfatter og medforfatter til en række psykologiske fagbøger, er fast klummeskriver i Berlingske og optræder med jævne mellemrum i de skrevne og elektroniske medier med sin forskningsekspertise.