Kursus | Inkluderende læringsfællesskaber2019-10-02T13:36:15+00:00

Kursus | Inkluderende læringsfællesskaber

Få konkrete bud på, hvordan du kan skabe et mere inkluderende læringsmiljø, et miljø hvor elever med særlige behov tilgodeses mere i undervisningen.

En øget tilgang af elever med forskelligartede behov, kan være en udfordring for undervisningsmiljøet. Det er en udvikling som kræver at vi udvikler nye didaktiske og pædagogiske tilgange i undervisningen, og at vi udvikler fleksible læringsfællesskaber i klasselokalet, hvor der arbejdes mere hensigtsmæssigt med disse elevers særlige udfordringer og ressourcer.

Kurset vil give dig et kort oprids af forskellige teoretiske tanker om inklusion, hvorefter vi vil fokusere på den praktiske anvendelse af fysiske strukturer, visuel støtte og pædagogiske tilgange til at skabe et skolemiljø, hvor der er rum og plads til forskellige læringsstile. Herunder inddrages viden om elever med særlige behov, og vi ser på såvel forudsætninger for fællesskaber som på den enkelte elev og på diagnoser.

Kurset vil blandt komme omkring, hvordan man kan overføre viden og metoder fra specialpædagogikken til almenområdet, med respekt for forskellige normeringer og arenaer.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:

  • Teoretisk viden om forudsætningerne for at skabe et inkluderende læringsmiljø.
  • Viden om, og praktiske bud på, hvordan man kan anvende struktureret og visuel pædagogik i udviklingen af inkluderende læringsfællesskaber.
  • Viden om hvad elever med særlige behov har brug for.
  • Inspiration til, og konkrete bud på, fysiske rammer og forskellige læringsfællesskaber.
  • Værktøjer og metoder til motivering, strukturer og visuelle støttesystemer, plan B opgaver og styrkelse af de eksekutive funktioner.

Vi  henter inspiration i tankerne bag NEST klasser, Rasmus Alenkærs arbejde med inklusion, undervisernes store viden om undervisning af elever med autisme og ADHD diagnoser, samt Ross Greenes tanker om miljø og individ.

Du vil få konkrete værktøjer som kan overføres til din egen praksis omkring; motivering, strukturer og visuelle støttesystemer, plan B opgaver og styrkelse af de eksekutive funktioner.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, inklusionspædagoger, sagsbehandlere, vejledere og andre som arbejder med børn og unge med særlige behov.

Kursussted: Basen Kompetencecenter, Middelfartgade 9, 2100 København Ø

Dato: onsdag d. 15. april 2020 kl. 9.00 – 12.00

Tilmeldingsfrist: D. 8. april 2020 kl. 12.00

Max. 25 deltagere

Pris: 970 kr.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Yderligere oplysninger om kurset, fås hos Marie-Louise Scott (2062 0462).

Undervisere

Luise Juel
Luise JuelBehandler og underviser
Luise har siden ’95 arbejdet med specialundervisning. Med 24 års erfaring indenfor det specialpædagogiske felt, har Luise en uvurderlig indsigt i, hvad det er der virker for elever med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske udfordringer. Luise har stor viden om arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret. Derudover har hun mange års erfaring med at implementere konkrete praksisværktøjer, såvel i egen praksis som i at hjælpe andre hermed. Yderligere har Luise uddannelser i ledelse, vejledning og sparring. Luises tilgang til vidensformidling er, at det skal være praktisk håndgribeligt i en form, så lytteren går derfra med konkrete værktøjer, der er lige til at bruge i egen praksis.
Christine Bruun Petersen
Christine Bruun PetersenBehandler og underviser
Christine er uddannet lærer med en kandidat i pædagogisk psykologi, samt erfaring fra såvel folkeskolen, behandlingsskoler og som læringskonsulent. Hun har et indgående kendskab til psykiatriske diagnoser, og har specialiseret sig indenfor den kognitive adfærdsterapi. Christine har en stor viden om, og erfaring med, at yde vejledning ift. hvordan man kan inkludere elever med særlige behov, og skabe trivsel og udvikling for såvel den enkelte elev som for klassen som helhed. Hun er særligt optaget af, hvordan elever med særlige behov kan tilgodeses i undervisningen, og hvordan man som lærer kan skabe en struktur, og et miljø hvor eleverne trives.